เนื่องในวันมหิดลประจำปี 2561 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงพระกรุณาประทานโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด โดย ดร.กิตติณัฐ ทีคะวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะผู้บริจาคเงินสนับสนุนการจัดการศึกษา อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งบริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินการสนับสนุนดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556

Comments

comments