OpenSignal คือแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับการวัดความเร็วและความครอบคลุมคุณภาพสัญญาณของเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ ได้จัดทำรายงานทุกๆ 6 เดือน เป็นบทสรุปที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลจากผู้ใช้งาน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 28 กันยายน 2561 จากการวัดค่ากว่า 857 ล้านครั้งอุปกรณ์ที่ทดสอบ 109,807 เครื่อง ได้เปรียบเทียบบริการ 3G และ4G ของผู้ให้บริการหลักทั้งสามรายของประเทศไทยด้แก่  TrueMove H AIS และ DTAC โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลรวมทั้งประเทศพร้อมพิจารณาตัวชี้วัดแกนหลักต่างๆ ของผู้ให้บริการทั้งสามราย ในห้าภูมิภาคของประเทศไทย

“ความเร็วในการ Download 4G ทั้งประเทศ”

TrueMove H เป็นผู้ชนะ ตามด้วยdtac และ AIS

 

“ความเร็วในการ Download 3G ทั้งประเทศ”

TrueMove H เสมอกับ dtac ชนะAIS

“ความเร็วในการ Download โดยรวมทั้งหมด”

TrueMove H เป็นผู้ชนะ ตามด้วยdtac และ AIS

 

“ความเร็วในการ Upload 4G ทั้งประเทศ”

TrueMove H เป็นผู้ชนะห่างจากdtac และ AIS

 

“เวลาแฝง 4G (Latency) ทั้งประเทศ”

TrueMove H มีค่า PING ที่ดีที่สุด ตามด้วย AIS 

และ dtac

 

“เวลาแฝง 3G (Latency) ทั้งประเทศ”

TrueMove H มีค่า PING ที่ดีที่สุด ตามด้วย AIS และ dtac

 

“สัดส่วนการจับสัญญาณ 4G บ่อยครั้งรวมทั่วประเทศ”

ผู้ใช้งาน AIS บ่อยครั้งที่มีการเข้าใช้งานเป็นแบบ 4G มากกว่ TrueMove H และ dtac
.

“การวัดผลเป็นหมวดหมู่โดยแยกเป็นภูมิภาคต่างๆ”

จะเห็นว่า TrueMove H กวาดรางวัลตามภาคต่างๆมาได้เป็นส่วนใหญ่ในเกือบทุกหมวดหมู่ ในส่วนของ AIS มีการเข้าถึงและใช้งาน4G ได้ดีเยี่ยม

 

.

สรุปส่งท้าย จากรายงานฉบับนี้ ดยภาพรวมต้องยกให้ TrueMove H ที่สามารถรักษาแชมป์ในด้านคุณภาพความเร็วทั้งการ Download ละ Upload รวมถึงค่า PING ทั้ง3/4G ไว้อย่างเหนียวแน่น แสดงให้เห็นถึงมาตราฐานการให้บริการที่ยอดเยี่ยมเสมอมา ส่วน dtac ยังมีพัฒนาการในด้านต่างๆเป็นรองจาก TrueMove H ในส่วนของ AIS มีดีที่ผู้ใช้งานสามารถจับสัญญาณ 4G ได้บ่อยครั้งกว่า ส่วนอื่นๆ TrueMove H กวาดรางวัลไปเกือบทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติมดูที่ : https://opensignal.com/reports/2018/11/thailand/state-of-the-mobile-network

Comments

comments