ทรูบิสิเนส ผู้นำบริการสื่อสารและดิจิทัลโซลูชันครบวงจรสำหรับลูกค้าองค์กรธุรกิจ เปิดตัวTrue SD-WAN” (Software-Defined Wide Area Network) บริการใหม่ล่าสุดที่ช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถควบคุมการส่งข้อมูลผ่านโครงข่ายสื่อสารที่องค์กรใช้อยู่จากศูนย์กลางเพียงที่เดียว เพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อระหว่างสำนักงานใหญ่กับสาขาต่างๆ ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ หรือระบบคลาวด์ ผ่านโครงข่ายหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น MPLS  อินเทอร์เน็ต และ 4G  โดยเทคโนโลยี Software-Defined WAN (SD-WAN) สามารถบริหารจัดการเลือกเส้นทาง (Routing) เชื่อมต่อได้อย่างชาญฉลาด ช่วยให้การเชื่อมต่อระหว่างสาขามีความต่อเนื่อง และสามารถสลับเส้นทางได้ทันทีเมื่อมีปัญหา  จึงรับส่งข้อมูลได้รวดเร็ว  แม่นยำ และมีความมั่นคงปลอดภัยสูง ทั้งยังช่วยจัดลำดับความสำคัญการใช้งานแอปพลิเคชันเชิงธุรกิจก่อนแอปพลิเคชันประเภทอื่นๆ  ช่วยบริหารจัดการการใช้แบนด์วิธ (Bandwidth) ขององค์กรธุรกิจได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ลูกค้าองค์กรธุรกิจที่สนใจ  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ ที่ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ โทร.1239 กด 1 หรืhttp://truebusiness.truecorp.co.th

Comments

comments