กรุงเทพฯ 26 ธันวาคม 2561ตามที่ วันนี้ (26 ธันวาคม 2561) ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาคดีที่ดีแทคได้ยื่นคำฟ้องเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554  ขอให้ทีโอทีและบริษัทฯ ร่วมกันชำระค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ตามข้อเสนอการเชื่อมต่อโครงข่ายของดีแทค คือ 1.00 บาท/นาที สำหรับ Call Termination และอัตรา 0.50 บาท/นาที สำหรับ Call Transit โดยศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้
บริษัทฯ ต้องชำระเงินค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายฯ ในส่วนของบริษัทฯ ให้แก่ดีแทค เป็นเงินจำนวน 1,832.92 ล้านบาท นั้น

บริษัทฯ ขอเรียนว่า คดีดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด และจะดำเนินการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการของฝ่ายกฎหมาย

Comments

comments