กรุงเทพฯ 19 มิถุนายน 2562 – ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ 4/2562 เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมโดยให้กสทช. ดำเนินการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz. ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตโดยพิจารณาจัดสรรคลื่นให้แก่ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz. ก่อน โดยเมื่อวันที่ 7  พฤษภาคม  2562 บริษัททรูมูฟเอชยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิเคชั่นจำกัดในฐานะผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz. ได้แจ้งต่อสำนักงานกสทช. ถึงความประสงค์ในการแบ่งชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz.  ดังกล่าวแล้วนั้น

บริษัทฯได้รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแจ้งความคืบหน้าว่าเพื่อรักษาความเป็นผู้นำในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รวมถึงประโยชน์ทางการเงินจากการแบ่งงวดชำระเงินใหม่ของค่าประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz. บริษัท ทรูมูฟเอชยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด ได้ดำเนินการยื่นคำขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz. ต่อสำนักงานกสทช. เป็นที่เรียบร้อยแล้วและล่าสุดบ่ายวันนี้ (19 มิ.. 62) ผู้บริหารกลุ่มทรู นำทีมโดย นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร, ดร.กิตติณัฐทีคะวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่(ร่วม), นายสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มด้านปฎิบัติการ, นายวิลเลี่ยม แฮริส หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน(ร่วม), นางสาวยุภาลี วงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน(ร่วม),  นายวาที เปาทอง หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกฎหมาย(ร่วม) พร้อมคณะผู้บริหารได้เข้าร่วมรับการจัดสรรคลื่นความถึ่ย่าน 700 MHz. ซึ่งสำนักงานกสทช. ได้กำหนดราคาของการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ไว้ที่ชุดละ 17,584 ล้านบาทโดยมีงวดการชำระค่าคลื่นความถี่แบ่งเป็น 10 งวดเท่าๆกันชำระทุกปีโดยใบอนุญาตมีระยะเวลา 15 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต

Comments

comments