3BB จัดทำถุง 3BB Gift Set ป้องกันโควิด-19 มอบให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนอุปถัมภ์ในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาฟรี” ทั่วประเทศ เพื่อใช้ป้องกันการติดเชื้อ ระหว่างเดินทางไปโรงเรียนและขณะที่อยู่ภายในสถานศึกษา

เป็นเวลานานกว่าสามเดือนที่โรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ปิดทำการเรียนการสอน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเริ่มกลับมาเปิดเรียนตามปกติตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมเป็นต้นมา มีเด็กนักเรียนในต่างจังหวัดเป็นจำนวนมากที่ต้องเดินทางไปโรงเรียนด้วยรถขนส่งสาธารณะ  3BB ซึ่งติดตามสถานการณ์การแพร่ะบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด มีความห่วงใยต่อสุขอนามัยของน้องๆนักเรียนที่มีโอกาสเสี่ยงสูงในการสัมผัสและใกล้ชิดในกลุ่มเพื่อนนักเรียนด้วยกัน จึงได้จัดทำ 3BB Gift Set  ป้องกันโควิด-19 ประกอบด้วยหน้ากากผ้าสำหรับเด็ก และสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อบรรจุในถุงผ้าแจกให้กับเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนอุปถัมภ์ของโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาฟรี” ที่ 3BB ได้ติดตั้งอินเทอร์เน็ตให้ฟรีทั่วประเทศ โดยได้คัดเลือกโรงเรียนจำนวนกว่า 50 โรงเรียน ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่นอกเมือง เพื่อให้น้องๆและผู้ปกครองได้รู้สึกอุ่นใจในการมาโรงเรียนแบบปลอดภัย ห่างไกลเชื้อ  อีกทั้งช่วยบรรเทาภาระของผู้ปกครองในการจัดหาอุปกรณ์สำหรับป้องกันการติดเชื้อให้กับบุตรหลานอีกด้วย

สำหรับการมอบ 3BB Gift Set ป้องกันโควิด-19  ให้กับเด็กนักเรียนเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “3BB ปันน้ำใจ  เราคนไทย ไม่ทิ้งกัน” ที่ 3BB จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบอุปกรณ์สำหรับป้องกันการแพร่เชื้อ เช่น  หน้ากากผ้า แอลกอฮอล์ ถุงมือยาง ให้กับกลุ่มเสี่ยง โดยก่อนหน้านี้ได้ส่งมอบถุงมือยาง และแอลกอฮอล์ให้กับพนักงานเก็บขนขยะในทุกจังหวัดทั่วประเทศตามแคมเปญ “3BB ไม่ทิ้งคุณ” มาแล้ว พร้อมกันนี้ 3BB ยังได้จัดทำแคมเปญ “3BB เพื่อน้องปลอดภัย ห่างไกลเชื้อ” ในครั้งนี้ เพื่อให้น้องๆเด็กนักเรียนได้มีหน้ากากผ้าและแอลกอฮอล์ใช้

แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จะไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศเพิ่มขึ้นเป็นเวลาติดต่อกันมากกว่า 40 วันแล้วก็ตาม  3BB ยังคงสนับสนุนให้ทุกคนปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเช่นที่เคยปฎิบัติมา โดยเฉพาะเด็กนักเรียนทุกคนจะต้องระมัดระวังและป้องกันตนเองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน และตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน นำของใช้ส่วนตัวเช่น ช้อนรับประทานอาหาร แก้วน้ำดื่ม รวมถึงผ้าเช็ดหน้าส่วนตัวมาจากบ้าน เพื่อลดการสัมผัสของใช้ร่วมกับเพื่อนคนอื่นๆ เป็นการรักษาสุขอนามัยส่วนตัวและส่วนรวม  3BB จึงขอมอบความห่วงใยให้ทุกคนปลอดภัยและห่างไกลเชื้อไปด้วยกัน

Comments

comments