จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องติดต่อกันและน้ำล้นเขื่อนลำพระเพลิง ทำให้เกิดน้ำท่วมหนักในหลายพื้นที่ของอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อน 3BB ได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนและลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ล่าสุด 3BB นำโดยคุณพิทธินนท์ กีรติอนันต์พร ผู้อำนวยการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  คุณปิยะพงศ์ สิงหานนท์ตระกูล ผู้จัดการเขต ทีมผู้จัดการจังหวัดนครราชสีมา 1,2 และ 3 และพนักงานในพื้นที่จัดเตรียมบรรจุถุงยังชีพ จำนวน 300 ถุง เพื่อนำไปแจกจ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมาต่อไป

Comments

comments