นายอเล็กซ์ โลท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SYMC (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมกับ นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ครีเดน เอเชีย จำกัด (ที่ 4 จากขวา) ลงนามในสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อให้บริการระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ Electronic Know Your Customer (e-KYC) และระบบลงลายมือชื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ Electronic Signature (e-Signature) ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการทำธุรกรรมออนไลน์ ด้วยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐแบบเรียลไทม์ ลดการใช้กระดาษและต่อยอดทางธุรกิจให้กับลูกค้าองค์กร โดยมีผู้บริหารระดับสูงร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) อาคารซันทาวเวอร์ส ถ.วิภาวดีรังสิต

 

บรรยายภาพ (จากซ้าย)

1. นายภูเบศร์  บุณยเกศานนท์  ผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

2. นายสุวัฒน์  เจษฎางษ์กุล หัวหน้าสายงานธุรกิจใหม่และกลยุทธ์ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

3. นายพงษ์เทพ ธนกิจสุนทร รองกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาด บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

4. นายอเล็กซ์ โลท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

5. นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ครีเดน เอเชีย จำกัด

6. นางสาวนัชชา พิมพ์ประสานต์ รองประธานกรรมการ ฝ่ายกลยุทธ์ทางธุรกิจ บริษัท ครีเดน เอเชีย จำกัด

7. นายโอวาท โอวาทตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท ครีเดน เอเชีย จำกัด

8. นางสาวชัญพัช เทศสอาด ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท ครีเดน เอเชีย จำกัด

Comments

comments