บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ชวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ TOT mobile และ my ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีน COVID-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

เริ่มรับวัคซีนในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00- 18.00 .

ลงทะเบียนได้ที่https://covid19vaccine.ntplc.co.th

Comments

comments