เงื่อนไขโปรโมชั่น

1. ระยะเวลาโปรโมชั่นระหว่างวันที่ 10 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2565

2. โปรโมชั่นนี้ใช้ได้เฉพาะกลุ่มสินค้า Router และ RE รุ่น AX Series ที่ร่วมรายการเท่านั้น

   (AX11000, AX90, AX73, AX72, AX55, AX50, AX23, AX20, AX10, RE505X, RE605X)

3. 1 ใบเสร็จสามารถลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

4. ลงทะเบียนรับสินค้า Tapo  ฟรีผ่าน Google Form ภายในวันที่ 10 มี.ค. 2565 เท่านั้น

   (เฉพาะสินค้าที่มีใบเสร็จสั่งซื้อในระยะเวลาโปรโมชั่นที่กำหนด)

5. ขอสงวนสิทธิ์ให้กับลูกค้าที่ส่งข้อมูลครบถ้วนภายในวันที่ 10 มี.ค. 2565

6. สินค้า Tapo จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วัน หลังจากที่โปรโมชั่นสิ้นสุด

7. สินค้า Tapo ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี

8. สงวนสิทธิ์เฉพาะร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น (ไม่รวมลูกค้าโปรเจค)

9. หากเกิดปัญหาหรือกรณีพิพาทใดๆเกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัท ทีพี-ลิงค์ ถือเป็นที่สิ้นสุด

*ใบเสร็จมีค่า..อย่าทิ้ง!! กรุณาเก็บใบเสร็จเพื่อเป็นหลักฐาน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

Comments

comments