บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน ตลอดจนความสำเร็จในการสร้างแรงงานฝีมือที่มีความรู้ความสามารถให้แก่สังคมไทย ผ่านการจัดคอร์สฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานช่างแอร์ โดยภายในงานมี นางสาวอภิรดี พหลเวชช์ หัวหน้ากลุ่มธุรกิจเครื่องปรับอากาศ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เป็นตัวแทนในการรับโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

 

การฝึกอบรมรอบทดสอบ ณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชลบุรี ปี 2565

คอร์สฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานช่างแอร์เกิดจากการลงนามความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด โดยมีการจัดฝึกอบรมทั้งหมด 5 รุ่น รุ่นละ 20 คน ทั้งภาคทฤษฎีและฏิบัติ เริ่มจัดการอบรมครั้งแรกในปี 2564 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 มาจนถึงเดือนมีนาคม 2565 โครงการนี้สามารถผลิตแรงงานฝีมือที่มีศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงานสู่ตลาดแรงงาน โดยมีช่างแอร์ที่ได้รับใบรับรองจากโครงการฯ และพร้อมทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตจากทางรัฐบาลได้ถึง 29 คน ซึ่งซัมซุงมีแผนที่จะขยายผลการดำเนินโครงการต่อไปยังสาขาทั่วประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นช่างเครื่องปรับอากาศที่มีคุณภาพทั้งสิ้น 100 คน ภายในปี 2565 และเดินหน้าพัฒนาฝีมือแรงงานช่างแอร์ให้เพิ่มขึ้นอีกในอนาคต

การฝึกอบรมรอบทดสอบ ณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชลบุรี ปี 2564

ความร่วมมืครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของซัมซุงในการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและเท่าทันต่อเทคโนโลยี ตลอดจนส่งต่อความรู้และพัฒนาบุคลากรแรงงานในประเทศไทย เพื่อให้มีทักษะเทียบเท่ามาตรฐานสากล พร้อมส่งมอบความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ ตลอดจนเป็นรากฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและชุมชนต่อไป ผู้ที่สนใจสามารถติดตามขั้นตอนการสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line @samsungacinstaller เพื่อเป็นเพื่อนกับ “ชมรมช่างแอร์ซัมซุง”

Comments

comments