ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ผู้นำระดับโลกด้านการขนส่งด่วนระหว่างประเทศเดินหน้าตอกย้ำความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยการร่วมมือกับกรมป่าไม้ ปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพป่าด้วยกล้าไม้พันธุ์ดี 5,380 ต้น ครอบคลุมพื้นที่ 41,600 ตร.ม. ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงพญาเย็น จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการ Global Volunteer Day สำหรับประเทศไทย รวมถึงสนับสนุนค่าใช้จ่าย 8,200 ยูโรในการดูแลผืนป่าเป็นระยะเวลา 10 ปี ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่มบริษัทดอยช์ โพสต์ ดีเอชแอล กรุ๊ป ที่ต้องการปลูกต้นไม้จำนวน 1 ล้านต้นทุกปีจนถึงปี 2568

กิจกรรมการปลูกป่าที่ขับเคลื่อนภายใต้ Global Volunteer Day เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของกลุ่มบริษัทดอยช์ โพสต์ ดีเอชแอล กรุ๊ป ในการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และลดภาวะโลกร้อน รวมถึงต้องการปลูกจิตสำนึกความเป็นจิตอาสาให้แก่พนักงานดีเอชแอลเพื่อสร้างสิ่งดี ๆ กลับคืนสู่สังคม นับตั้งแต่เริ่มโครงการ ดีเอชแอล กรุ๊ป ได้ปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 5 ล้านต้นทั่วโลกภายในปี 2564

ประเทศไทยถูกจัดอันดับเป็น 1 ใน 10 ประเทศที่มีความเสี่ยงเผชิญภาวะน้ำท่วมมากที่สุดในโลก ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อประชากรไทยมากกว่า 2 ล้านคนภายในปี 2578 – 2587[1] ขณะเดียวกันปริมาณพื้นที่ป่าไม้ในประเทศเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559[2] การเร่งฟื้นฟูและเพิ่มผืนป่าจึงเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญของประเทศเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม

ในประเทศไทย พนักงานดีเอชแอลได้ปลูกต้นไม้ไปแล้วมากกว่า 13,880 ต้น เทียบเท่ากับการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 167 ตันต่อปี สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการก้าวไปสู่ความยั่งยืน

เฮอร์เบิต วงศ์ภูษณชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทย และหัวหน้าภาคพื้นอินโดจีน กล่าวว่า “ดีเอชแอลมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจให้สอดคล้องกับการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เราตระหนักดีว่าสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีคุณภาพอาจส่งผลลบต่อเศรษฐกิจโลก สำหรับประเทศไทย มีการคาดการณ์ว่าการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเพียง 3.2 องศาเซลเซียส สามารถทำให้มูลค่าทางเศรษฐกิจลดลงเกือบ 44% ในปี 2593[3] ดีเอชแอลจึงพยายามสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคมที่เราอยู่ กิจกรรม Global Volunteer Day สะท้อนความเป็นจิตอาสาและความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานดีเอชแอลซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ และตรงกับเป้าหมายของบริษัท นั่นคือ ‘การเชื่อมต่อผู้คน และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้น’ (Connecting People, Improving Lives)”

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการธุรกิจโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเป้าหมายการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์ภายในปี 2593 สอดคล้องกับแผนความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท ดอยช์ โพสต์ ดีเอชแอล กรุ๊ป[4] บริษัทได้ประกาศมาตรการต่าง ๆ ในการทำงานเพื่อลดคาร์บอนฟุตปริ้น เช่น การใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และเครื่องบินไฟฟ้าสำหรับการขนส่งด่วน รวมถึงการใช้เชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืน (SAF) เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ตลอดจนการสร้างพฤติกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติในพนักงานดีเอชแอล

กิจกรรม Global Volunteer Day เริ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเมื่อปี 2551 ก่อนขยายไปสู่สหรัฐอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรป กิจกรรมนี้ถือเป็นความสำเร็จของบริษัทที่มีจำนวนพนักงานดีเอชแอลเข้าร่วมมากขึ้นเรื่อย ๆ และในปี 2556 ได้กลายเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทั่วโลกภายในกลุ่มบริษัทดีเอชแอล ในปี 2564 มีพนักงานประมาณ 148,000 คนทั่วโลก ใช้เวลากว่า 274,000 ชั่วโมงทำกิจกรรมอาสาต่าง ๆ เช่น GoGreen, GoTeach และ GoHelp

สำหรับประเทศไทย ดีเอชแอลเตรียมมอบชุดกระถางและเมล็ดพันธุ์สำหรับปลูกต้นไม้ (DHL plant growing kit) ให้กับลูกค้าทั่วประเทศที่จุดบริการรับส่งพัสดุ DHL Express Service Point ภายในชุดประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ต่าง ๆ ได้แก่ ต้นราชพฤกษ์, ดอกทานตะวัน, กวางตุ้งดอก รวมถึงพีทมอสสำหรับเพาะเมล็ด และกระถางใยมะพร้าว ภายใต้ธีม “เริ่ม ‘ต้น’ วันนี้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยต้นไม้สีเหลือง” ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน เป็นต้นไป

 

Comments

comments