นางสาวโชติกา ไพจ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เปิดเผยว่า ขณะนี้มีมิจฉาชีพได้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์เขตกรุงเทพ ส่งจดหมายถึงบริษัท ห้างร้าน ให้ดำเนินการชำระค่าสายสื่อสัญญาณ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระบบสายสื่อสารในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมิจฉาชีพได้แอบอ้างใช้ตราสัญลักษณ์บริษัท พร้อมระบุชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ทำให้บริษัท ห้างร้านที่ได้รับเอกสารเกิดความเข้าใจผิด

​ในการนี้ NT ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้มีการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใด ขอให้ประชาชน ห้างร้าน ที่ได้รับจดหมายขอให้ชำระค่าบริการตามตัวอย่างข้างต้นโปรดอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาด และขอให้งดการแจ้งข้อมูลส่วนตัว หรือดำเนินการตามข้อความที่ได้รับในทุกกรณี สำหรับผู้ใช้บริการของ NT สามารถสอบถามพร้อมตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หรือแจ้งข้อมูลของมิจฉาชีพได้ที่ NT Contact Center 1888 ตลอด 24 ชั่วโมง

​ ทั้งนี้ NT ขอฝากแนวทางการรับมือกับมิจฉาชีพที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยก่อนการดำเนินการใดๆ ขอให้ประชาชน ห้างร้าน ตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่มิจฉาชีพแอบอ้างก่อนทุกครั้งเพื่อป้องกันเหตุอันนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินในทุกกรณี ซึ่งขณะนี้หน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันเข้ามาให้ข้อมูล แนวทาง และวิธีป้องกันแก่ประชาชนในหลากหลายรูปแบบ โดยขอความร่วมมือจากภาคประชาชนร่วมสังเกตและโทรแจ้งถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้น เพื่อร่วมกันสกัดเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของแต่ละบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Comments

comments