เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา JTS Group ซึ่งประกอบด้วย บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด และบริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด จัดกิจกรรม “JTS Group Executive Talk X Buddy ปีกระต่าย” เพื่อการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจถึงวิสัยทัศน์และทิศทางในการดำเนินธุรกิจขององค์กรและบริษัทในเครือ รวมทั้งกลยุทธ์ที่จะนำ JTS Group ไปสู่ความสำเร็จให้กับพนักงานทุกคน โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด คุณธีรศักดิ์ จีรอัศวพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด พร้อมด้วย คุณดุสิต ศรีสง่าโอฬาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด ขึ้นพูดคุยบนเวที อย่างเป็นกันเองเพื่อเป้าหมายอันเดียวกัน พร้อมกันนี้ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถส่งคำถาม และถาม-ตอบ ถึงผู้บริหารระดับสูงโดยตรงอีกด้วย

ในกิจกรรมยังเพิ่มความผ่อนคลายด้วยเกม Buddy ปีกระต่าย เป็นการส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ ในเครือ เพื่อส่งผลถึงการทำงานระหว่างหน่วยงานภายในบริษัทฯ ในการติดต่อประสานงาน การทำงานเป็นทีม (Teamwork) และการสนับสนุนงานซึ่งกันและกันเป็นไปด้วยความราบรื่น และเกิดประสิทธิภาพนำไปสู่องค์กรแห่งความสุข บนความยั่งยืนต่อไป

#JTS #JASTEL #CCS

 

Comments

comments