สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานฯ มอบเข็มและประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ CHIEF INNOVATION OFFICER (CIO) แก่บุคลากรจากองค์กรทุกภาคส่วนที่มีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่ดำเนินงานด้านนวัตกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ (ขวา) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกิจการองค์กร ซึ่งในโอกาสนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังได้รับเชิญให้เป็นหนึ่งในองค์กรภาคเอกชน เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายนวัตกรรมแห่งประเทศไทย หรือ Innovation Thailand Alliance อีกหนึ่งการรวมพลังขององค์กรจากทุกภาคส่วนที่จะสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนระบบนิเวศนวัตกรรมของประเทศ อันสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของ ทรู คอร์ปอเรชั่น ในการเป็นเทคคอมปานี ที่พร้อมนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีสื่อสารมาพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวไทย ตลอดจนส่งเสริมให้นวัตกรไทยได้สร้างสรรค์ผลงานที่ส่งมอบคุณประโยชน์ที่ยั่งยืนให้แก่คนในสังคม อันนำไปสู่การผลักดันให้ไทยก้าวเป็นชาติแห่งนวัตกรรมเป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป

Comments

comments