เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) ได้ทำการสัมภาษณ์ดีลเลอร์รถยนต์แบรนด์ต่าง ๆ ทั่วประเทศจำนวน 24แห่ง และพบว่าโดยดีลเลอร์ส่วนใหญ่ยินดีเปิดรับโมเดลการขายใหม่ทั้งแบบ Agency Model หรือ Online Sales หากสามารถช่วยให้ธุรกิจดีลเลอร์ดีขึ้นได้ ปัจจัยหนึ่งคือพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปจากการเข้าถึงข้อมูลที่ง่ายขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ รวมทั้งตัวเลือกที่มากขึ้นอย่างมาก จนบ่อยครั้งก่อให้เกิดความสับสนและยากลำบากในการเปรียบเทียบราคา การสำรวจของเอบีม คอนซัลติ้ง ยังพบว่าลูกค้าต้องการเห็นราคาเดียวอย่างโปร่งใส ให้ความสำคัญกับแบรนด์น้อยลงและให้ความสำคัญในเรื่องความคุ้มค่าและประโยชน์ใช้สอยมากกว่าการแสดงสถานะทางสังคม นอกจากนี้ผู้บริโภคยังมีความคุ้นเคยกับการทำธุรกรรมบนออนไลน์มากขึ้นและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่และทุกเวลา จึงทำให้บทบาทและความสำคัญของดีลเลอร์ลดน้อยลง

การแข่งขันในตลาดรถยนต์ในประเทศไทยกำลังทวีความรุนแรงขึ้น ดีลเลอร์หรือตัวแทนจำหน่ายหลายแบรนด์ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากยอดขายที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ผู้นำในตลาดอย่างโตโยต้าและอีซูซุสามารถขยายตัวในตลาดและเพิ่มส่วนแบ่งตลาดรวมจาก 46% ในปี 2018 เป็น 60% ในปี 2022 ในขณะที่อีกสามเจ้าใหญ่พบว่าส่วนแบ่งตลาดรวมกันลดลงจาก 28% เป็น 21% ในช่วงเวลาเดียวกัน บริษัทรถยนต์ราวสิบแบรนด์ก็เผชิญกับปัญหา และมีส่วนแบ่งตลาดลดลงจาก 25% ในปี 2018 เป็นต่ำกว่า 20% ในปี 2022 ซึ่งการแข่งขันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นจากการเข้ามาของรถไฟฟ้าสัญชาติจีนที่เพิ่มจากแค่แบรนด์เดียวในปี 2018 เป็นห้าแบรนด์ในปี 2023 และทำให้ส่วนแบ่งตลาดเปลี่ยนแปลงไป 2% ถึง 5% ในปี 2022 การแข่งขันที่สูงขึ้นยังส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของตัวแทนจำหน่ายโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายที่เป็นแบรนด์ระดับรอง ทำให้ยอดขายรายเดือนของตัวแทนจำหน่ายแต่ละแห่งลดลงและหลายแห่งดำเนินธุรกิจได้อย่างยากลำบากขึ้น

การขายรถยนต์ให้ได้หนึ่งล้านคันในประเทศไทยดูเหมือนจะเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ในขณะที่อุตสาหกรรมยานยนต์อยู่ในภาวะถดถอยในขณะนี้ และมียอดขายเพียง 830,000 คันในปี 2022 เทียบกับปี 2019 ที่สามารถทำยอดขายได้หนึ่งล้านคัน ภาพรวมของปี 2023 พยากรณ์ว่ายอดขายจะลดลงเป็น 782,000 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 22% ของยอดขายที่ลดลง สถานการณ์นี้เป็นผลพวงมาจากรายได้ต่อครอบครัวที่ลดลงจาก 43,000 บาทในปี 2017 เหลือ 39,047 บาทในปี 2021 หนี้ต่อครัวเรือนที่สูงขึ้นคิดเป็นสัดส่วน 90% ของรายได้จึงมีผลกระทบต่อกำลังซื้อ สถาบันการเงินต่าง ๆ ก็เริ่มเข้มงวดต่อการปล่อยสินเชื่อเงินกู้เพื่อซื้อรถเพราะอัตราการชำระคืนอยู่ในขั้นต่ำ ทำให้มีหนี้เสียที่เกิดจากการกู้ซื้อรถยนต์เพิ่มขึ้น 18% และมีอัตราการกู้ไม่ผ่านมากขึ้น การจะทำยอดขายรถให้ได้หนึ่งล้านคันอาจต้องใช้เวลาอย่างน้อยห้าปีเนื่องจากรายได้ของผู้บริโภคที่ยังอยู่ในภาวะจำกัด หนี้ในครัวเรือนที่ยังมีความผูกผันต่อเนื่อง ความท้าทายด้านการท่องเที่ยว และลักษณะผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปที่ทำให้มีการจ่ายเงินเพื่อซื้อรถยนต์น้อยลง

นอกจากนี้ความคาดหวังของบริโภคที่มีต่อกระบวนการซื้อรถยนต์ก็เปลี่ยนไป โดยส่วนมากเริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อจากโซเชียลมีเดียที่มีข้อเสนอมากมายเข้ามาหลายทางจนอาจทำให้เกิดความสับสน การสำรวจของเอบีม คอนซัลติ้งชี้ว่าผู้บริโภคชอบการตั้งราคาที่ตรงไปตรงมา และการเปรียบเทียบราคาที่กินเวลายาวนานและยุ่งยากยังสร้างประสบการณ์ซื้อที่ไม่ดี ซึ่งมีผลต่อความพอใจและชื่อเสียงของแบรนด์ ในขณะนี้ผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มที่อายุน้อยให้ความสำคัญกับ “ความคุ้มค่า” และ “เทคโนโลยีที่มีทั้งสาระและบันเทิง” มากกว่าความซื่อสัตย์ต่อแบรนด์ จึงมีส่วนให้รถยนต์แบรนด์ใหม่ ๆ ได้รับความนิยมมากขึ้น มากไปกว่านั้นผู้บริโภคยังใช้การสืบค้นข้อมูลทางออนไลน์มากขึ้นก่อนจะเข้ามาชมสินค้าจริงที่โชว์รูม และได้รับอิทธิพลจากรีวิวิของอินฟลูเอนเซอร์ และมีผู้บริโภคจำนวนมากที่ตัดสินใจซื้อรถยนตร์จากข้อมูลเหล่านี้ แม้การซื้อขายที่เกิดขึ้นจริงจะยังต้องมีการเดินทางข้ามาที่โชว์รูม แต่ผู้บริโภคเริ่มเปลี่ยนไปใช้การซื้อขายทางออนไลน์ทั้งกับรถยนตร์และสินค้าอื่น ๆ มากขึ้นในอนาคต

ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในเทียร์รองลงไป จึงควรพิจารณาเปลี่ยนแปลงโมเดลการขายเพื่อรักษาผลประโยชน์และตำแหน่งทางการตลาดในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีความแข่งขันอย่างมากในตอนนี้ การแข่งขันในตลาดเริ่มสูงขึ้นเพราะความแข็งแกร่งของแบรนด์ชั้นนำและการเข้ามาของแบรนด์รถยนต์จากจีน หนี้ในครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นยังทำให้ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการปลดหนี้มากกว่าการซื้อรถยนต์คันใหม่ และให้ความสำคัญกับราคามากขึ้น

เกี่ยวกับบริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือบริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง จำกัด โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมีทีมงานที่ปรึกษามืออาชีพประมาณ 7,500 คน ที่ให้บริการลูกค้าทั่วภูมิภาคเอเชีย อเมริกา และยุโรป เปิดให้บริการที่ปรึกษาในประเทศไทยเมื่อปี 2548 บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง  (ประเทศไทย) มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญกว่า 400 คน ที่ให้บริการลูกค้าด้วยความเชี่ยวชาญด้าน Business และ Digital Transformation เพื่อช่วยให้บริษัทและองค์กรต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในฐานะพันธมิตรที่สร้างสรรค์ เพื่อช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ อุตสาหกรรมและสังคมให้ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อทางอีเมลที่ contactthailand@abeam.com หรือเข้าชมเว็บไซต์ของเราเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.abeam.com/th/en

Comments

comments