[26 กรกฎาคม 2018] nPerf , แอพพลิเคชั่นทดสอบคุณภาพการเชื่อมต่อโครงข่ายอินเตอร์เน็ตจากฝรั่งเศส ที่ได้รับการยอมรับจากหลายประเทศใน Europe และทั่วโลกเพราะรักษามาตราฐานในการตรวจวัดคุณภาพได้หลากหลายมิติ ประกาศผลการทดสอบในรอบครึ่งปีแรกของปี 2018 ออกมาแล้ว

TelecomLover ขอสรุปตามผลสำรวจของ nPerf ที่เริ่มเก็บผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2018 จนถึง 30 มิถุนายน 2018 ดังนี้

nPerf เก็บผลการกดทดสอบในแอพลิเคชั่น จากผู้ใช้งาน รวมทั้งหมด 551295 ครั้ง nPerf อธิบายว่า การเก็บผลเหล่านี้มีการตรวจเช็คและผ่านการคัดกรองคุณภาพในหลายๆประการ เป็นต้นว่า ผลทดสอบที่เกิดซ้ำๆกันโดยมุ่งหวังผลที่มิชอบและไม่เป็นธรรม การใช้ robot เข้ามาทำการทดสอบ ทั้งนี้เป็นการป้องกันการโกงที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งอาจทำให้ผลสรุปที่ออกมานั้นไม่บริสุทธิ์ nPerf สามารถคัดกรองลูกค้าที่มีการใช้งานโครงข่ายแบบโรมมิ่ง และเงื่อนไขอื่นๆ ที่ไม่ควรนำผลทดสอบเหล่านั้น มานับรวมในการทดสอบทั้งหมด และเมื่อนำมาคัดครองออกจาก 551295 การทดสอบทั้ง 3 ประเภทแล้ว จะเหลือผลการทดสอบจากการกด Speedtest ทั้งหมด 179653 ครั้ง , การทดสอบ Browsing 80401 ครั้ง และการทดสอบ Streaming 70369 ครั้ง

nPerf ระบุว่า TRUEMOVE H ยังคงเป็นที่ 1 ในแทบทุกด้าน เรามาดูรายละเอียดกันว่ามีอะไรบ้าง

ด้านแรก คือ ค่า DOWNLOAD ซึ่งค่าเฉลี่ยที่ออกมาอยู่ที่ 15.73Mbps เอาชนะ AIS และ dtac ที่ได้ 13.27Mbps และ 8.67Mbps ตามลำดับ

ด้านที่สอง คือ ค่า UPLOAD ซึ่งค่าเฉลี่ยที่ออกมาอยู่ที่ 8.41Mbps เอาชนะ AIS และ dtac ที่ได้ 7.08Mbps และ 6.16Mbps ตามลำดับ

ด้านที่สาม คือ ค่าการเรียกชมวิดิโอสตรีมมิ่งที่เร็วลื่นที่สุด ซึ่งค่าเฉลี่ยที่ออกมาอยู่ที่ 71.26% เอาชนะ AIS และ dtac ที่ได้ 70.29% และ 64.63% ตามลำดับ

ด้านที่สุดท้าย คือ ค่าการเรียกชม website ได้เร็วที่สุด ซึ่งค่าเฉลี่ยที่ออกมาอยู่ที่ 53.18% เอาชนะ dtac และ AIS ที่ได้ 51.95% และ 50.92% ตามลำดับ

TelecomLover มองว่า การที่ TRUEMOVE H ได้ค่าต่างๆ ที่เป็นค่าที่สำคัญในการใช้งานอินเตอร์เน็ตบนมือถือซึ่งเฉลี่ยออกมาแล้วดีที่สุด ย่อมแสดงถึงประสิทธิภาพของโครงข่าย TRUEMOVE H ได้มีการพัฒนา และมีการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ รวมถึงคลื่นความถี่ที่มีอยู่ เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายอย่างสม่ำเสมอ จนทำให้องค์ประกอบหลักเหล่านี้มีผลการทดสอบที่ดีเยี่ยมทิ้งห่างรายอื่นๆอย่างมีนัยสำคัญ

ในรายละเอียดด้านอื่นๆ เครือข่าย AIS มีคะแนนนำในด้านการทดสอบแล้วสำเร็จ (success ratio) มากกว่ารายอื่นๆ คือมีคะแนนอยู่ที่ 88.16% การทดสอบแล้วสำเร็จในที่นี้คือวัดจากการที่ผู้ใช้งาน nPerf กดทดสอบจนการทดสอบนั้นๆผ่านทุกขั้นตอนจนเสร็จสมบูรณ์

สำหรับค่า Latency หรือค่า PING ที่ดีที่สุดในรอบครึ่งปีแรก ตกเป็นของ AIS ที่มีค่าเฉลี่ยที่ดีสุดอยู่ที่ 52.50ms ในขณะ TRUEMOVE H ได้อยู่ที่ 54.73ms เป็นที่น่าสังเกตุว่า ค่า Latency นี้ ทาง nPerf วัดรวมจากทั้ง 2G/3G/4G/4.5G เข้าด้วยกัน

อีกด้านที่ AIS ทำคะแนนได้ดีกว่ารายอื่น ก็คือค่า การเชื่อมต่อ 4G/4G+ ที่มากหรือดีที่สุด โดยการทดสอบด้านนี้ nPerf วัดจากการเชื่อมต่อผ่าน App เฉพาะการเชื่อมต่อในรูปแบบ 4G และ 4G+ โดยตัดผลการเชื่อมต่ออุปกรณ์ประเภท 2/3G ออกไป ซึ่งผลปรากฎว่าอัตราการเชื่อมต่อเข้ามาทำการทดสอบ AIS มีค่ามากกว่า อยู่ที่ 87.25% ส่วน TRUEMOVE H อยู่ที่ 85.34% และ dtac น้อยสุดที่ 79.32%

บทสรุปสุดท้าย nPerf นำคะแนนการทดสอบจากบททดสอบต่างๆ คือด้านความเร็ว ด้าน Latency ด้านการเชื่อมต่อ ด้านการเข้าชม website และด้านการทำ VDO streaming มาคำนวณเป็น nPerf scores โดย nPoint ที่วัดค่าเฉลี่ยทั้งหมดจาก nPerf scores ผลสรุปคือ TRUEMOVE H ทำคะแนน nPoint รวม ซึ่งหมายถึง ประสิทธิภาพโดยรวมเฉลี่ยที่ดีที่สุด นำไปสู่รางวัล The Best Mobile Internet Services สำหรับ Q1 และ Q2 ของปี 2018 ไปได้อย่างเด็ดขาด โดยได้ไป 47049 คะแนน ชนะ AIS และ dtac ที่ได้คะแนนรวม 43812 และ 37108 ตามลำดับ

เข้าชมรายงานในแบบ Official website nPerf ได้จากที่นี่ >> https://media.nperf.com/files/publications/TH/2018-07-26_nPerf-mobile-connections-survey-2018-H1.pdf

Comments

comments