สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดย นายแพทย์สมเกียรติ         ลลิตวงศา ผู้อำนวยการ รับมอบเงินบริจาคของลูกค้าทรูมูฟ เอช จำนวน 1,318,800 บาท จากกลุ่มทรู โดย คุณธีรศักดิ์  อรุณเริ่มวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มด้านการสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์และบริหารสื่อโฆษณา เพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนเฉลิมพระเกียรติ ในโครงการ “ให้โอกาสความรัก ให้โอกาสชีวิต (Give love a chance, Give life a chance)” ซึ่งเป็นกิจกรรมระดมทุนช่วยเหลือเด็กไทยให้ห่างไกลจากโรคร้าย และจัดซื้อเครื่องมือคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์รองรับความต้องการที่มากขึ้นในอนาคต

 

นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา กลุ่มทรูได้สนับสนุนติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้กับ Home in Hospital พื้นที่พักผ่อนบริเวณหอผู้ป่วยสามัญที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว ระหว่างรับการรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งการสนับสนุนดังกล่าว สานต่อความตั้งใจของกลุ่มทรูโดยเฉพาะเด็กซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศ อีกทั้งยังต่อยอดความร่วมมือกับสถาบันสุขภาพเด็กที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2544 ทั้งการนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีสื่อสารมาร่วมเป็นช่องทางระดมทุน การนำศักยภาพในฐานะสื่อมาร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ การนำศิลปิน อาทิ โบว์ AF 5 และตี๋ AF 4 มาร่วมกิจกรรมตลอดจนจัดทำโครงการ “เรื่องเล่า เรากับแม่” (The Story of Mom & Me) เป็นเวลา 3 ปี เพื่อระดมทุนสร้างอาคาร 80 พรรษา มหาราชินี

Comments

comments