จากภาพซ้ายไปขวา : นายอเนก บำรุงศรี  ผู้จัดการด้านปฏิบัติการระดับภูมิภาค – ภาคตะวันออก บมจ. ทรู คอร์ปอรเชั่น ,  ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน บมจ. ทรู คอร์ปอรเชั่น, รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา, นายอดิศักดิ์ ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านปฏิบัติการโครงข่าย บมจ. ทรู คอร์ปอรเชั่น, นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช ผู้อำนวยการบริหารกลุ่ม ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก บมจ. ทรู คอร์ปอรเชั่น และรองศาสตราจารย์ วัชรินทร์ กาสลัก รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร  มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ชลบุรี 6 กันยายน 2561 – มหาวิทยาลัยบูรพา จับมือ กลุ่มทรู ลงนามความร่วมมือติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ครอบคลุมทั่วพื้นที่ของมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัด ชลบุรี เพื่อให้คณาจารย์ นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ รวมทั้งยังสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับนิสิตและอาจารย์ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการศึกษาไทย พร้อมรองรับไทยแลนด์ยุค 4.0 ให้เกิดความอย่างยั่งยืนต่อไป

Comments

comments