(ขวา) ดร. นริศ รังษีนพมาศ รองผู้อำนวยการ ด้านกลยุทธ์ และคุณภาพโครงข่าย  มจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

(ซ้าย) นายจาตุรนต์ โชคสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 1 สำนักงาน กสทช.

กรุงเทพฯ 20 กันยายน 2561 ทรูมูฟ เอช เครือข่าย 4G ยอดเยี่ยมในเอเชียแปซิฟิก ตอกย้ำภาพผู้นำด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร  โดย ดร. นริศ รังษีนพมาศ รองผู้อำนวยการ ด้านกลยุทธ์ และคุณภาพโครงข่าย  มจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ให้การต้อนรับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นำโดย นายจาตุรนต์ โชคสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 1 และคณะเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมทดสอบเทคโนโลยี LAA  (Licensed Assisted Access) ที่ได้รับอนุญาตจากกสทช. เป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ณ ทรูสเฟียร์ เมกา บางนา ซึ่งได้ผ่านการทดสอบและยืนยันได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้งานได้จริง ร่วมกับอุปกรณ์ลูกข่ายที่รองรับ โดยเทคโนโลยีนี้เป็นการนำคลื่นความถี่แบบ Unlicensed มาใช้งานด้วยเทคโนโลยี Long Term Evolution (LTE)  หรือเป็นการนำคลื่น WiFi ย่าน 5GHz มาใช้บนเทคโนโลยี 4G เพื่อเพิ่มขีดสุดแห่งความเร็วในการส่งข้อมูล และเพิ่มแบนด์วิดท์ให้กว้างขึ้น ทั้งนี้ ทรูมูฟ เอช มีแผนที่จะนำเทคโนโลยี LAA มาเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายการให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไปให้สามารถได้ใช้งานจริงภายในปีนี้ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมเดินหน้าเข้าสู่ยุค 5G ที่กำลังจะมาถึงในอนาคตอีกด้วย  

Comments

comments