กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย นายสมคิด สมศรี อธิบดี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(กลาง)เป็นประธานเปิดงาน TrueCoffee Deaf Barista 2018  จากการผนึกกำลังของเครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู คอร์ปอเรชั่น โดย ดร.อธิป อัศวานันท์ ผู้บริหารสำนักบริหารความยั่งยืน เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้อำนวยการด้านการพัฒนานโยบายเชิงกลยุทธ์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (ที่ 2 จากซ้าย)  นายชัยสิทธิ์ สุทธิขจรกิจการ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู ไลฟ์สไตล์ รีเทล จำกัด (ที่ 2 จากขวา)และมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ โดยประธานมูลนิธิฯ ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ (ซ้ายสุด)พร้อมด้วยสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย โดย นายวิทยุต บุนนาค นายกสมาคม (ขวาสุด) ซึ่งจัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 2 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างอาชีพอย่างยั่งยืนแก่กลุ่มคนพิการตอบสนองนโยบายภาครัฐ ซึ่งถือเป็นโครงการแรกที่เปิดโอกาสให้ผู้บกพร่องทางการได้ยิน พัฒนาเป็นบาริสต้ามืออาชีพ โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าทำงานเป็นพนักงานทรู ซึ่งจะเข้ารับการฝึกอบรมทักษะอาชีพด้านการชงกาแฟและเครื่องดื่ม รวมไปถึงขั้นตอนการให้บริการตามหลักสูตรพิเศษ ที่พัฒนาโดยทีมงานคุณภาพจากทรูคอฟฟี่ อีกทั้งยังมีเหล่าบาริสต้าผู้บกพร่องทางการได้ยินรุ่นแรกมาช่วยส่งต่อความรู้แบบ “ชวนพี่สอนน้อง” ให้ง่ายต่อการเรียนรู้ และสนุกกับการทำงานร่วมกับผู้คนในสังคมได้แบบมืออาชีพอย่างแท้จริง 

 

 

True Coffee Deaf Barista 2018 ที่ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ น.ส.สุดา ชื่นดอนกลอย น.ส.นิธิดา วรรณวัตร นายประภัทร กัลยาลอง และน.ส.ชยุดา สิ้นภัย ซึ่งจะได้เข้ารับการฝึกฝนที่ร้านทรูคอฟฟี่ สาขานิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เพื่อพัฒนาทักษะและความชำนาญ ก่อนจะเข้าปฏิบัติงานจริงที่สาขา ซิน เสียน เยอะ เป้า ต่อไป

Comments

comments