บริษัท จีไอเอส ซอฟท์ จำกัด (GIS SOFT) ร่วมกับ สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท ซิม่า เอ็น จำกัด (Sigma N) พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีKUBDEE” (ขับดี) เพิ่มความปลอดภัยในการขับรถด้วยกล้องติดรถยนต์ที่ใช้เทคโนโลยี Telematics เพื่อแจ้งเตือนการขับขี่ปลอดภัย พร้อมบันทึกข้อมูลและประเมินคะแนนการขับรถ รองรับความต้องการครบทุกแพลตฟอร์ม ตอบโจทย์ตลาดรถยนต์และตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ที่ให้ความสำคัญในความปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนนและการใช้กล้องติดรถยนต์เพื่อบันทึกทุกเหตุการณ์บนท้องถนน มุ่งให้บริษัทประกันภัยรถยนต์ ลูกค้าทั่วไป ตลอดจนองค์กรภาครัฐ เห็นความสำคัญของกล้องติดรถยนต์ที่จะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ หวังการตอบรับจากตลาด 5-10 % ในปีหน้า (2562) ตอกย้ำความเป็นผู้ให้บริการด้านพัฒนาแอพพลิเคชันระบบภูมิสารสนเทศ(GIS) ระดับมืออาชีพมานานกว่าทศวรรษ

คุณฐปนี จิตรภักดี ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปบริษัท จีไอเอส ซอฟท์ จำกัด กล่าวว่าจากสถิติที่ WHO ประกาศว่าประเทศไทยครองแชมป์ประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงเป็นอันดับ 1 ของโลก เป็นเรื่องที่ไม่น่ายินดีนักGIS SOFTเห็นว่านวัตกรรมเทคโนโลยีKUBDEE” (ขับดี)ที่ใช้กล้องติดรถยนต์นี้มีวัตถุประสงค์และแนวคิดที่ดีมาก มุ่งส่งเสริมการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ โดยนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ผนวกกับการคำนึงถึงประโยชน์ที่ผู้ใช้จะได้รับเป็นสำคัญ ถ้าผู้ขับขี่ทุกคนมีแรงจูงใจให้ขับรถดีขึ้น การใช้รถใช้ถนนก็จะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อสังคมโดยรวม ซึ่งกล้องขับดีทำหน้าที่หลัก 2 ประการ คือ 1.แจ้งเตือนการขับขี่ และ 2.บัทึกข้อมูลและเหตุการณ์จากการขับขี่ เช่น ความเร็ว การเบรก การเลี้ยว ฯลฯ แล้วจึงนำข้อมูลขนาดใหญ่เหล่านี้มาวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยี Telematics, Big Data Analytics และ Spatial Analytics เพื่อประเมินคะแนนการขับขี่ให้ผู้ขับนำไปปรับปรุงสไตล์การขับรถของตนเองได้ต่อไป ทั้งนี้ GIS SOFT พัฒนาโซลูชัน KUBDEE จากความชำนาญและประสบการณ์มากว่า12 ปี ในเทคโนโลยีด้าน GIS, GPS, Navigation และ Telematics ซึ่งนอกจากเราจะมีบุคลากรที่รองรับการพัฒนาแอพพลิเคชันครบทุกแพลตฟอร์มแล้ว เรายังมีนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการค้นหารูปแบบของความสัมพันธ์ของข้อมูลอีกด้วย จึงถือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ขององค์กร ขยายตลาดและกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี”

จีไอเอส ซอฟท์(GIS SOFT) มุ่งมั่นสนับสนุนการสร้างสังคมให้ดีขึ้น ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีKUBDEE” (ขับดี) ที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย ก็คือ เจ้าของรถทุกประเภท โดยมั่นใจว่าเมื่อผู้ขับขี่มีความเข้าใจและพร้อมที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน และมองเห็นภาพรวมของการใช้ KUBDEE จากรถคันหนึ่งไปยังหลายๆ คันบนท้องถนน ทุกคนจะมีส่วนร่วมสร้างสังคมให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น รวมถึงการยินยอมที่จะให้ข้อมูลการขับขี่เหล่านี้ จะทำให้เจ้าของรถมีความพึงพอใจหากได้รับประโยชน์จากค่าเบี้ยประกันภัยในรูปแบบใหม่ สำหรับบริษัทประกันภัยรถยนต์ สามารถนำโซลูชันนี้มาใช้เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยด้วยระบบเตือนการขับรถ ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและลดการสูญเสีย และอาจนำแนวคิดจากการใช้ข้อมูลการขับขี่นำเสนอกับสำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อทดลองการคิดเบี้ยประกันรูปแบบใหม่ที่เหมาะสมกับผู้ใช้รถ เช่น การคิดเบี้ยประกันภัยตามการใช้จริง หรือ ตามความเสี่ยงเฉพาะบุคคล ที่เรียกว่า Usage-Based Insurance (UBI)ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้บริโภคและบริษัทประกันภัย

สำหรับลูกค้าทั่วไปที่ติดตั้งกล้อง”ขับดี”  นอกจากการขับขี่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นจากระบบแจ้งเตือนต่างๆ ของตัวกล้องติดหน้ารถยนต์แล้ว ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ KUBDEE ที่แจ้งผลประเมินการขับขี่พร้อมคำแนะนำที่จะช่วยให้ผู้ขับได้รับข้อมูลที่นำไปปรับสไตล์การขับรถได้ในครั้งต่อไป ซึ่งจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้ หรือแม้หากเกิดอุบัติเหตุ กล้อง “ขับดี” จะสามารถบันทึกภาพการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างชัดเจน

องค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องหากเห็นประโยชน์และนำไปใช้ร่วมกับมาตรการจูงใจที่ช่วยลดอุบัติเหตุต่างๆ ที่ออกมาจะช่วยกันสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้เป็นจริงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลต่างๆ ที่เรามักจะมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตสูง รัฐลดการสูญเสียทรัพยากรบุคคล ลดค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลและค่าดูแลกรณีพิการทุพลภาพ

ขับดี (KUBDEE) จึงเป็นนวัตกรรมที่บริษัทประกันภัยรถยนต์สามารถให้ลูกค้าผู้เอาประกันภัยใช้งานได้เป็นอย่างดี ซึ่งขณะนี้มีบริษัทประกันภัยได้ติดต่อขอลงนามเพื่อมอบความปลอดภัยในการขับขี่ให้แก่ลูกค้าในช่วงต้นปี 2562 แล้ว อย่างไรก็ตาม GIS SOFT ยังคงมีเป้าหมายในการขยายตลาด และแนะนำนวัตกรรมนี้ต่อไป เรามั่นใจว่า “ขับดี” KUBDEE จะตอบโจทย์ทุกภาคส่วนทั้งการช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ   และเป็นเทรนด์เทคโนโลยีที่อุตสาหกรรมประกันภัยสามารถนำไปใช้ต่อยอดการรับประกันรูปแบบใหม่ ๆ ได้ อีกทั้ง GIS SOFT วางระบบและ มี Business Model ที่ง่ายและพร้อมให้บริษัทประกันนำไปใช้กับลูกค้าด้วยต้นทุนที่ไม่สูงและเริ่มต้นได้ในเวลาที่รวดเร็ว ในปีหน้าเราหวังจะได้การตอบรับจากตลาด 5-10%คุณฐปนีกล่าวทิ้งท้าย

KUBDEE (ขับดี) คือโซลูชันนวัตกรรมเพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับรถใช้เทคโนโลยีที่เป็นจุดเด่นเฉพาะของ GIS SOFT จากจุดแข็งในเรื่องของคุณภาพของกล้องมีคุณภาพสูงระดับสากล และระบบการวิเคราะห์ข้อมูลTelematics, Big Data Analytics และSpatial Analytics ที่ครบครัน เพื่อค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ข้างในและหาสิ่งที่เชื่อมโยงของข้อมูลเหล่านั้นที่เรียกว่า Telematics Insights เมื่อมีงานวิจัยที่มาจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมประกันภัยเข้ามาร่วมด้วย ทำให้โซลูชั่นามารถตอบโจทย์ทุกฝ่ายได้เป็นอย่างดีโดยเทคโนโลยีTelematics เป็นที่รู้จักและใช้งานในอุตสาหกรรมประกันภัยรถยนต์มาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากไม่ตอบโจทย์ของผู้ใช้รถยนต์ แต่ KUBDEE เลือกใช้กล้องติดหน้ารถยนต์ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้บริโภคต้องการมีไว้ประจักษ์พยานในตอนเกิดอุบัติเหตุอยู่แล้ว อีกทั้งในเชิงจิตวิทยา การใช้กล้องหน้ารถยนต์ที่แพร่หลายจะทำให้ทุกคนเพิ่มความระมัดระวังและขับรถดีขึ้นโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้จุดสำคัญคือการเลือกกล้องที่มีคุณภาพสูง มีระบบการแจ้งเตือนต่างๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่ ได้แก่ADAS และแจ้งเตือนเหตุการณ์ข้างหน้าด้วยการคำนวณระยะทางและความเร็วในการขับรถด้วยระบบ Safety Camera Warnings โดยจะแจ้งเตือนผู้ขับด้วยเสียงระหว่างการขับรถ, Cruise Control Reminder แจ้งเตือนเมื่อขับเร็วเกินกำหนด, Fatigue Alert แจ้งเตือนให้หยุดพักเมื่อขับรถนานเกิน 2 หรือ 4 ชั่วโมง  นอกจากนี้ VDO ที่ได้ยังมีความคมชัดมาก ความละเอียดระดับ Full HD ที่รับภาพความไวสูงแบบ CMOS จากเลนส์ Sony บันทึกภาพได้ดีแม้ว่าจะอยู่ในสภาวะแสงน้อยหรือเวลากลางคืนได้คมชัดช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน KUBDEE ที่มีการแชร์ข้อมูลการขับขี่จากผู้ใช้งานให้ระบบประเมินและแจ้งผลพร้อมคะแนนกลับมา มีการวิเคราะห์ด้วยข้อมูลเชิงลึกเฉพาะด้านซึ่งจะช่วยให้ผู้ขับสามารถนำไปปรับใช้ในการขับรถครั้งต่อไป เพื่อให้ได้รับคะแนนที่ดีขึ้น สามารถนำแนวคิดจากการใช้ข้อมูลการขับขี่นำเสนอกับสำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เพื่อทดลองการคิดเบี้ยประกันรูปแบบใหม่ที่เหมาะสมกับผู้ใช้รถ เช่น การคิดเบี้ยประกันภัยตามการใช้จริง หรือ ตามความเสี่ยงเฉพาะบุคคล ที่เรียกว่า Usage-Based Insurance (UBI) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้บริโภคและบริษัทประกันภัย”

บริษัทประกันภัย บุคคลทั่วไป หรือองค์ภาครัฐที่สนใจ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.gissoft.co.th หรือ ติดต่อ บริษัท จีไอเอส ซอฟท์ จำกัด โทร. 0263684501 ต่อ 302 มือถือ 081-929-6037

Comments

comments