สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย โดย พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประธานมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น แก่ภาพยนตร์โฆษณาคนพิเศษ แก่ กลุ่มทรู โดย ดร.ปพนธ์รัตนชัยกานนท์ ผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะกรรมการบริหาร และ มูลนิธิออทิสติกไทย โดยนายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย เป็นตัวแทนรับมอบ ในงานคาทอลิก มีเดีย อวอร์ดส์ 2018 โดยภาพยนตร์โฆษณาเรื่องนี้ กลุ่มทรูได้สร้างสรรค์ขึ้น โดยความร่วมมือของมูลนิธิออทิสติกไทย เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในบุคคลออทิสติก สื่อสารบอกเล่าความจริงของเด็กพิเศษในมุมมองที่ต่างออกไปจากเดิม ทำให้ผู้คนได้รับรู้และเข้าใจถึงตัวตนที่สวยงาม บริสุทธิ์ อย่างแท้จริงของบุคคลออทิสติก อันทำให้พวกเขานั้นพิเศษยิ่งกว่าคนธรรมดาทั่วไป อีกทั้งสะท้อนมุมมองในด้านที่สังคมยังไม่เคยรับรู้ เช่น ความมีระเบียบ มีสมาธิและจินตนาการสูง จิตใจดี อ่อนโยน และที่สำคัญ มีความรักให้กับคนรอบข้าง โดยฝีมือผู้กำกับมือรางวัลระดับโลก ธนญชัย ศรศรีวิชัย (ต่อ ฟีโนมีน่า)

การสร้างภาพยนตร์โฆษณานี้ยังสอดคล้องกับแนวคิด “Creating a Better Life for the Vulnerable Groupที่ทางกลุ่มทรูยึดมั่นมาตลอด ในการสนับสนุนกลุ่มคนเปราะบางให้ได้รับโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ  โดยเฉพาะความร่วมมือกับมูลนิธิออทิสติกไทยอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากการคิดค้นนวัตกรรมแอปพลิเคชั่น Autistic เพื่อสนับสนุนพัฒนาการด้านสติปัญญาและกายภาพของเด็กพิเศษ ตลอดจนการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงาน (True Autistic Thai Center) เพื่อส่งเสริมให้บุคคลออทิสติกได้มีโอกาสฝึกทักษะอาชีพต่างๆ อาทิ งานพิมพ์เอกสาร งานสกรีน และการทำเครื่องดื่มกาแฟซึ่งอบรมโดยทรูคอฟฟี่ เพื่อช่วยให้เด็กออทิสติกและครอบครัว สามารถมีอาชีพ สร้างรายได้ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมด้วยการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

รางวัลนี้ได้รับการจากการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสินสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาคาทอลิก 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา และวิทยาลัยแสงธรรม

Comments

comments