กลุ่มทรู คว้ารางวัลระดับโลก Top Employer Thailand ปลื้มเป็นบริษัทไทยรายเดียวที่ติด 1 ใน 3 อันดับแรก นายจ้างดีเด่นประจำประเทศไทย ในงาน Top Employers APAC 2019 ณ ประเทศสิงคโปร์

กลุ่มทรู โดย ดร. กิตติณัฐ ทีคะวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) พร้อมด้วย นางสาว ศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล รับรางวัลระดับโลก นายจ้างดีเด่นประจำประเทศไทย – Top Employer Thailand 2019โดยเป็นบริษัทไทยเพียงรายเดียวที่ได้คะแนนระดับประเทศสูงสุดสามอันดับแรก อีกทั้งยังเป็นองค์กรด้านสื่อสารโทรคมนาคมเพียงหนึ่งเดียวของไทย
ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวจาก Top Employers Institute เนเธอร์แลนด์ โดย Mr.Adrian Seligman, Chief Commercial Officer ในงาน Top Employers APAC Certification Dinner ณ ประเทศสิงคโปร์ อันแสดงให้เห็นถึงความผู้นำด้านการจ้างงานและการพัฒนาศักยภาพของพนักงานที่ยอดเยี่ยมได้มาตรฐานสากล

การได้รับรางวัลครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจยิ่งของกลุ่มทรู ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส โดย Top Employers Institute แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นสถาบันที่ทำการศึกษาแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรใหญ่ทั่วโลกมาตั้งแต่ปี 2534 ด้วยการวิเคราะห์วิจัยนโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร ที่ครอบคลุมตั้งแต่กลยุทธ์ การดำเนินนโยบาย การตรวจสอบ ไปจนถึงการพัฒนาบุคลากร จากนั้นจึงนำมาจัดอันดับตามมาตรฐานสากลและคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “Top Employer”

 

 

 

 

 

Comments

comments