นวัตกรกลุ่มทรู โชว์ 2 ผลงานแห่งความภาคภูมิใจ CoW on Flyและหุ่นยนต์ COFY คว้า 6 รางวัลนวัตกรรมระดับสากล ในเวทีการประกวดInternational Invention & Design Competition (IIDC)2018 ฮ่องกง

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยนายอดิศักดิ์ ประสงค์ทรัพย์ (ที่ 3 จากขวา) หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านปฏิบัติการโครงข่าย และ ดร. ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ (ที่ 3 จากซ้าย) หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน พร้อมด้วยทีมงานนวัตกรจากหน่วยงานเน็ตเวิร์ค และทรู อินโนเวชั่น ร่วมภูมิใจกับความสำเร็จในโอกาสที่กลุ่มทรู ได้รับการยอมรับด้านความเป็นเลิศเรื่องนวัตกรรมในเวทีระดับโลกอีกครั้ง โดยได้รับ 6 รางวัล จากเวทีการประกวด “International Invention & Design Competition 2018” (IIDC 2018) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจัดโดยสมาคม Chinese Innovation and Invention Society (CIIS) ร่วมกับสภา Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) เพื่อรวบรวมผลงานสร้างสรรค์จากนวัตกรทั่วโลก รวมถึงสร้างโอกาสในการต่อยอดนวัตกรรมในเวทีระดับนานาชาติ โดยปีนี้ มีผู้ส่งสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดกว่า 100 ผลงาน จาก 12 ประเทศทั่วโลก

 ทั้งนี้ ผลงานในส่วนของประเทศไทย ผ่านการคัดเลือกจากสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย (ATIP) โดยกลุ่มทรู สามารถคว้ถึง 6 รางวัล จาก 2 ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด ได้แก่ CoW on Fly (CoW : Cell on Wheels) – ชุดกระจายสัญญาณอินเอร์เนเคลื่อนที่ผ่านโดรนสำหรับพื้นที่ประสบภัยพิบัต ได้รับ 4 รางวัล ได้แก่
1. ถ้วยเกียรติยศ จาก IIDC 2018 ฮ่องกง
2. เหรียญทองจาก IIDC 2018 ฮ่องกง
3. รางวัล The Best Invention 2018 โดย JSC NIIAS (นาซ่า รัสเซีย)
4. รางวัล INNOPA Innovation Award จากสมาคม Indonesian Invention and Innovation Promotion Association ประเทศอินโดนีเซีย

นอกจากนี้ ผลงานหุ่นยนต์โคฟี่ (COFY) หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติเพื่อให้บริการในร้านกาแฟ ยังได้รับอีก 2 รางวัล ได้แก่

1. ถ้วยเกียรติยศ จาก IIDC 2018 ฮ่องกง
2. เหรียญทองจาก IIDC 2018 ฮ่องกง

รางวัลดังกล่าว ตอกย้ำศักยภาพและความมุ่งมั่นของกลุ่มทรู ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ให้คุณประโยชน์แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสร้างความภาคภูมิใจและชื่อเสียงแก่ประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลตลอดจนเป็นนวัตกรรมต้นแบบสำหรับการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้แก่นานาประเทศทั่วโลกอีกต่อไปด้วย

Comments

comments