ทรูมูฟ เอช เชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยใต้ ผ่าน SMS โดยพิมพ์ 10 เพื่อบริจาค 10 บาท หรือพิมพ์ 100 เพื่อบริจาค 100 บาท และส่งไปที่หมายเลข 91229 (ไม่รวมVAT) ตั้งแต่วันนี้ – 14 มกราคม 2562  โดยเงินบริจาคดังกล่าวจะนำส่งมอบให้ “โครงการรวมน้ำใจไทยช่วยวาตภัยใต้” ” ของรัฐบาลไทย 

Comments

comments