วันนี้วันสุดท้าย ใช้จ่ายด้วย TrueMoneyWallet ตามร้านที่รับชำระสัญลักษณ์ TruePoint&Pay ยกเว้น 7-11 รับคะแนน 10 เท่า

(สูงสุดไม่เกิน 300 คะแนน หรือยอดใช้ 750.-)

Comments

comments