ปัญหามลพิษทางอากาศเป็นปัญหาที่หลายเมืองใหญ่ๆ ทั่วโลกกำลังเผชิญ เช่นเดียวกับประเทศไทย ที่สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล มีค่าเกินมาตรฐานอยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพในหลายพื้นที่  และค่าฝุ่นละอองจะยังขึ้นๆ ลงๆ ในช่วง 1 2 เดือนนี้ ดังนั้นในขณะที่ทุกฝ่ายกำลังร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาในระยะยาว   เอไอเอส ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนและให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพของพนักงานผ่านโครงการ AIS Wellness มาโดยตลอด จึงจัดสัมมนาเรื่อง “วิกฤติฝุ่นละออง PM 2.5 คืออะไร” ขึ้น เพื่อให้เพื่อนพนักงานรู้เท่าทันสถานการณ์ฝุ่นละออง รวมทั้งทำความรู้จักเรื่องมลพิษทางอากาศ และวิกฤติสุขภาพของคนไทย
พร้อมให้ความรู้ วิธีป้องกัน และดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากวิฤติฝุ่นละออง PM 2.5  โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจ นายแพทย์ มนูญ ลีเชวงวงศ์อายุรแพทย์ทางด้านโรคทางเดินหายใจ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

ซึ่งนอกเหนือไปจากการมอบหน้ากากอนามัย N95 เมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาแล้ว AIS ยังจัดช่องทางให้พนักงานสามารถ Update สถานการณ์ฝุ่นละอองในแต่ละพื้นที่ได้ตลอดเวลา เพื่อเตรียมตัวป้องกันและหลีกเลี่ยงสภาวะอากาศที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพด้วย

Comments

comments