nPerf คือแอพพลิเคชั่นที่สามารถติดตั้งและใช้งานได้ฟรีบนระบบปฎิบัติการ iOS, Android และ Windows Phone ใช้ทดสอบคุณภาพการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบนมือถือ ประกาศผลการทดสอบความเร็วและคุณภาพการเชื่อมต่อด้วย Mobile Internet หรือ Cellular Network ทั้ง 2/3/4/4.5G ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2018  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2018 โดยมีผลการทดสอบที่เก็บได้ทั้งหมด 1,197,530 ครั้ง

nPerf แบ่งการใช้งานออกเป็นหลายหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการใช้งาน โดยผู้ใช้สามารถเลือกใช้งานส่วนใดส่วนนึงเพื่อวัดผลเป็นการเฉพาะหรือวัดผลรวมทั้งหมดก็ได้ (FULLTEST) สำหรับผลการทดสอบตลอดทั้งปีที่เกิดขึ้นแบ่งเป็นการทดสอบความเร็ว 459,797 ครั้ง การเข้าใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ 202,405 ครั้งและการทดสอบสตริมมิ่ง 176,625 ครั้ง โดยผลการทดสอบเกิดขึ้นเป็นจำนวน 1,197,530 ครั้งก่อนถูกการคัดกรองคุณภาพ

ผลการทดสอบ เกิดจากการใช้งานรวมทั้งหมดของผู้ให้บริการ 3 ราย แยกออกมาเป็นอัตราส่วนดังนี้

จำนวนครั้งของการทดสอบเสร็จสมบูรณ์ เมื่อเทียบกับจำนวนผลการทดสอบทั้งหมด หรือที่เรียกว่า Success Ratio จะเห็นได้ว่าการทดสอบจนสำเร็จอยู่ในอัตราที่สูงพอ ๆ กันทุกราย ไม่แตกต่างเป็นนัยสำคัญแต่อย่างใด

ค่าเฉลี่ยผลการ DOWNLOAD ที่ดีที่สุด TrueMove H มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 18.35Mbps สูงกว่าผู้ให้บริการรายอื่น (ยิ่งมากยิ่งดี)

ค่าเฉลี่ยผลการ UPLOAD ที่ดีที่สุด TrueMove H มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 9.87Mbps สูงกว่าผู้ให้บริการรายอื่น (ยิ่งมากยิ่งดี)

ค่าความหน่วง หรือ Latency บอกถึงประสิทธิภาพเครือข่ายในการเรียกใช้งานและการตอบสนองได้ดี โดย TrueMove H มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 46.43ms น้อยที่สุดจากทุกผู้ให้บริการ (ยิ่งน้อยยิ่งดี)

ค่าเฉลี่ยความเร็วการเข้าใช้งานเว็บไซต์ต่าง ๆ หรือที่เรียกว่า Browsing Test วัดจากการเข้าชม website ที่ได้รับความนิยมสูง อันได้แก่ Google Facebook PANTIP Wikipedia และ Yahoo โดยคะแนนที่สูงหมายถึงอัตราการเปิดใช้งานมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า และ TrueMove H ทำคะแนนเฉลี่ยได้ 49.96% สูงกว่าผู้ให้บริการรายอื่น (ยิ่งสูงยิ่งดี)

ค่าเฉลี่ยการทดสอบประสิทธิภาพและคุณภาพการรับชมวีดีโอ Streaming Test  โดยวัดจากการเปิด Youtube ผลการทดสอบประสิทธิภาพการชม Youtube ที่ดีที่สุดคือ TrueMove H โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 72.34% (ยิ่งสูงยิ่งดี)

การวัดผลลักษณะการเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยี LTE หรือ 4G ผลการทดสอบโดยเฉลี่ยรวมทั้งหมด ทุกรายมีอัตราการเชื่อมต่อ 4G Connection Rate ที่ดีเยี่ยมพอ ๆ กัน โดยผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงที่สุดคือ AIS ได้คะแนน 88.59% (ยิ่งสูงยิ่งดี)

การวัดผลลักษณะการเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยี LTE Advanced หรือ 4G+ ผลการทดสอบโดยเฉลี่ยรวมทั้งหมด AIS มีอัตราการเชื่อมต่อ 4G+ Connection Rate ดีที่สุดในปี 2018 ได้คะแนนรวม 45.01% (ยิ่งสูงยิ่งดี)

การวัดผลผู้ให้บริการที่ดีที่สุด ทาง nPerf ใช้ “nPerf scores” มีการคำนวณ เป็นคะแนน nPoints คือการให้คะแนนโดยรวมสำหรับคุณภาพการเชื่อมต่อในทุกด้านอันได้แก่การวัดผลความเร็ว (Speedtest) การเข้าใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ (Browsing Test) และการสตริมมิ่ง (VDO Streaming) รวมกัน ไม่ว่าจะเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยีใด ๆ ก็ตาม nPoints สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของเครือข่ายโดยรวมที่ผู้ใช้เชื่อมต่อตลอดทั้งปี 2018 จะเห็นได้ว่า TrueMove H ทำคะแนนได้สูงที่สุด โดยมีคะแนนที่ห่างกว่าผู้ให้บริการรายอื่นอย่างเด่นชัด คือ 50155 nPoints

จากการประมวลผลรวมทั้งหมดทุกหมวดหมู่ในส่วนของ Mobile Internet ประเทศไทย nPerf ยกให้ TrueMove H เป็นผู้ให้บริการที่ยอดเยี่ยมที่สุดประจำปี 2018 และเป็น ผู้ชนะเลิศต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 3 โดยชนะในทุกประเด็นทั้ง DL UL Browsing Streaming Test ทาง TrueMove H มีคะแนนดีเยี่ยมซึ่งเป็นนัยสำคัญของการทดสอบคุณภาพการใช้งานบนมือถือที่มีหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ ผ่านการคัดกรองคุณภาพที่พิสูจน์ได้ในเชิงวิทยาศาสตร์ และที่สำคัญ nPerf เก็บผลการทดสอบจากผู้ใช้งานทั่วไป มีความเป็นกลาง แตกต่างกับ Application รายอื่นตรงที่ไม่เป็นพันธมิตรกับใคร ทำให้ผลการทดสอบมีความน่าเชื่อในแวดวงโทรคมนาคมไทยและสากล nPerf สนับสนุนให้ผู้ให้บริการเกิดการแข่งขันกันในด้านการให้บริการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายที่ดียิ่งขึ้นไปอันเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้ใช้บริการทุกราย

บทความนี้เรียบเรียงและแปลจาก website nPerf.com อ้างอิงจาก https://media.nperf.com/files/publications/TH/2019-02-08_nPerf-mobile-connections-survey-2018.pdf

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมวิธีการใช้งาน Application nPerf โดยละเอียดได้จาก https://news.siamphone.com/news-40157.html

Comments

comments