AIS ตอกย้ำการเป็นผู้ให้บริการดิจิทัล ที่นำเทคโนโลยีต่างๆ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า และเสนอทางเลือกที่เหมาะสมให้กับภาคธุรกิจต่างๆ อย่างครบวงจร ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ
มีความเป็นมืออาชีพ และมากด้วยประสบการณ์

ล่าสุด AIS โดย นางอัศนีย์ วิภาตเวทย์ หัวหน้าส่วนงานผลิตภัณฑ์ลูกค้าองค์กรและบริการระหว่างประเทศ รับรางวัล Fastest Growing VMware Cloud Provider of the Year 2018 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในงาน “VMware Partner Executive” ในฐานะผู้ให้บริการ Cloud ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าองค์กร จนมีอัตราการเติบโตสูงสุดในตลาดประเทศไทย ด้วยการนำเทคโนโลยีล่าสุดจาก VMWare เข้ามาสนับสนุนให้ลูกค้าองค์กรต่างๆ สามารถพัฒนา Business Model รูปแบบใหม่ๆ รวมทั้ง สร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ให้เกิดได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี Mr. Sanjay Deshmukh ผู้อำนวยการฝ่ายพันธมิตรและบริษัทคู่ค้า ภูมิภาคอาเซียน บริษัท วีเอ็มแวร์ จำกัด เป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงแรม The Botanical House

Comments

comments