กรุงเทพ 6 มิถุนายน 2562 – มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ (ที่  2 จากซ้าย) อธิการบดีฯ และ นายชาตรี นิลน้ำเพ็ชร (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการสถาบันคอมพิวเตอร์ จับมือกลุ่มทรู โดย นายอาณัติ เมฆไพบูลย์พัฒนา (ที่2 จากขวา) ผู้อำนวยการบริหารอาวุโสกลุ่มด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาคกรุงเทพ/ปริมณฑล และนายจิระชัย คุณากร (ขวาสุด) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการโครงข่ายลงนามความร่วมมือติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ครอบคลุมทั่วพื้นที่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงทั้งวิทยาเขตรามคำแหงและบางนา รวมถึงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงทั้ง 2 แห่งเพื่อให้คณาจารย์นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกและรวดเร็วด้วย WiFi  จากทรูมูฟเอช ตลอดจนจัดทีมวิศวกรดูแลระบบและอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเต็มประสิทธิภาพ

#truewifi

Comments

comments