เชียงใหม่ 17 มิถุนายน 2562 –  บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่นโดย  นายภัคพงศ์  พัฒนมาศ  (ที่3 จากขวา) รองผู้อำนวยการและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ 5G และนายประเสริฐ  จันทร์ประดับฟ้า (ที่4 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไปด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาคภาคเหนือตอนบน  เข้าร่วมประชุมเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยรองศาสตราจารย์ประเสริฐ  ฤกษ์เกรียงไกร (กลาง) รองอธิการดีฯเพื่อศึกษาและร่วมพัฒนาเทคโนโลยี 5G โดยกลุ่มทรูจะสนับสนุนทั้งทางด้านเทคโนโลยีอุปกรณ์เครื่องมือและความเชี่ยวชาญของบุคลากรรวมทั้งการสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่นักวิจัยและนักศึกษาเพื่อช่วยขับเคลื่อนประทศไทยเข้าสู่ 5G โดยความร่วมมือดังกล่าวเป็นการสานต่อการจัดตั้ง True LAB @ CMU”  ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อปี  2558 ที่ใช้เป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆของอาจารย์นักวิจัยบุคลากรตลอดจนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชั้น 1 สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Comments

comments