27 กันยายน 2562: AIS Insurance Service ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ์ ดิจิทัล ดิสทริบิวชั่น จำกัด หรือ ADD ในเครือเอไอเอส ดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันภัยออนไลน์ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนไทยในยุคดิจิทัล อีกทั้งยังมีความห่วงใยในการใช้ชีวิตประจำวันของคนไทยเสมอมา ล่าสุด AIS Insurance Service ได้รับรางวัล “นายหน้าประกันภัยนิติบุคคลที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2561” จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จากการที่บริษัทจัดทำโครงการมอบฟรีกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มให้กับลูกค้าที่ใช้บริการเครือข่ายเอไอเอสในช่วงเทศกาลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงการดูแลลูกค้าเสมือนคนในครอบครัวในทุกช่วงเวลา ซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักในการทำธุรกิจของเอไอเอส รวมถึงส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชน จากนวัตกรรมดิจิทัล ที่สนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบประกันภัยได้ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดย นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส กล่าวว่า “ในฐานะ Digital Life Service Provider เรามุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยี Digital มาพัฒนาเป็นแพล็ตฟอร์มเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมหลักๆ ของประเทศ รวมถึง Transform ธุรกิจของเอไอเอส สู่ Digital Service ที่อยู่ในการ
ใช้ชีวิตประจำวันของคนไทย อาทิ บริการด้านประกันภัย ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับทุกคน จึงเป็นที่มาของการเริ่มต้นธุรกิจด้านประกันภัยในนาม AIS Insurance Service ในปีที่ผ่านมา และการได้รับรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของชาวเอไอเอส ซึ่งจะยังคงเดินหน้าพัฒนาบริการด้านประกันภัยเพื่อคนไทยอย่างดีที่สุดต่อไป”

 

Comments

comments