16 ตุลาคม 2562 – บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค รายงานผลการดำเนินงานแข็งแกร่งในไตรมาส 3/2562 โดยรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการ (ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่ายหรือค่า IC) ในไตรมาสที่ผ่านมา “โต” ขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาโครงข่ายที่ดีขึ้นและความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

 

นางอเล็กซานดรา ไรช์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค กล่าวว่า “จากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในไตรมาส 3 ที่ผ่านมา ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของดีแทคที่สะท้อนถึงความพยายามอย่างยิ่งในการพัฒนาโครงข่ายในการให้บริการอย่างไม่หยุดยั้ง ดังเห็นได้จากผลตอบรับของลูกค้าในระบบเติมเงินและลูกค้ารายเดือนต่อการพัฒนาที่ดีขึ้นของโครงข่าย ตลอดจนความพยายามในการสร้างประสบการณ์ในการบริการที่เป็นรูปแบบเฉพาะบุคคลมากขึ้น โดยในเชิงกลยุทธ์ ดีแทคยังคงมุ่งเน้นในการสร้างประสบการณ์การใช้งานโครงข่ายที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถตอบสนองลูกค้าด้วยความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง”

 

ในช่วงปีที่ผ่านมา ดีแทคได้พัฒนาคุณภาพและขยายพื้นที่โครงข่ายอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มอัตราการขยายสถานีฐานเป็น “เท่าตัว” เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยในไตรมาส 3 ที่ผ่านมา เสาสัญญาณเพื่อให้บริการบนคลื่น 2300 เมกะเฮิร์ซมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 16,400 เสา โดยมีเสาสัญญาณจำนวนมากที่มีการติดตั้งเทคโนโลยี 4G TDD Massive MIMO 64T64R ซึ่งดีแทคเป็นผู้ให้บริการรายแรกของไทยที่ให้บริการเทคโนโลยีดังกล่าว นอกจากนี้ ดีแทคยังคงพัฒนาด้านเทคโนโลยีในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ยุค 5G โดยการทดสอบเทสต์เบดที่อาคารจามจุรี รวมไปถึงการอัพเกรดอุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลักไปเป็นแบบเสมือน

 

ณ สิ้นไตรมาส 3/2562 ดีแทคมีจำนวนลูกค้าทั้งสิ้น 20.4 ล้านราย ลดลง 217,000 ราย ขณะที่รายได้จากการให้บริการที่ไม่รวมค่า IC เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นผลจากการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของรายได้จากกลุ่มลูกค้าระบบเติมเงินและการรักษาระดับการพัฒนารายได้จากกลุ่มลูกค้าในระบบรายเดือน ในส่วนของกำไรสุทธิในไตรมาสที่ผ่านมามีมูลค่า 1,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ6.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยเป็นผลจาก EBITDA หรือผลกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่ายที่ดีขึ้น

 

นายดิลิป ปาล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงิน กล่าวว่า “ดีแทคมีผลการดำเนินงานทางการเงินที่แข็งเแกร่ง โดยรายได้จากการให้บริการที่ไม่รวมค่า IC เติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และด้วยการควบคุมต้นทุนการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) ที่ดี ทำให้เรามี EBITDA และกำไรสุทธิที่ดีขึ้นจากไตรมาสก่อน”

 

ดีแทคยังคงคาดการณ์รายได้จากการให้บริการที่ไม่รวมค่า IC ในปีนี้จะลดลงในอัตราร้อยละที่เป็นเลขหลักเดียวในระดับต่ำ โดยจะมี EBITDA อยู่ในช่วง 2.4-2.5 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้ ดีแทควางแผนที่จะใช้เงินลงทุนในปี 2562 จำนวนประมาณ 1.3-1.5 หมื่นล้านบาท 

 

ตัวเลขสำคัญทางการเงินในไตรมาส 3/2562 (ก่อนการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินTFRS 15)

  • มีรายได้จากการให้บริการที่ไม่รวมค่า IC มูลค่า 15,800 ล้านบาท โตขึ้นร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าและร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 
  • EBITDA อยู่ที่ 6,800 ล้านบาท โตขึ้นร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
  • EBITDA margin (ปรับปรุง) อยู่ที่ร้อยละ 37.9 เพิ่มขึ้น 0.8 จุด เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
  • กำไรสุทธิ อยู่ที่ 1,800 ล้านบาท โตขึ้นร้อยละ 6.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 

Comments

comments