กรุงเทพฯ 29 มกราคม 2563 – ทรู ดิจิทัล พาร์ค ศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลแห่งแรกในไทยที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใจกลางย่านเทคโนโลยีแห่งใหม่ พร้อมระบบนิเวศครบวงจรสำหรับสตาร์ทอัพ โดย นายฐนสรณ์ ใจดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมเปิดสวิตช์เดินเครื่องหอฟอกอากาศระดับเมือง “ฟ้าใส” เพื่อช่วยแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศที่มีผลต่อการใช้ชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน โดย “ฟ้าใส” เป็นต้นแบบหอฟอกอากาศระดับเมืองที่จะช่วยฟอกอากาศให้สะอาด ปลอดฝุ่น PM2.5 ด้วยเทคโนโลยีการฟอกอากาศอัตโนมัติแบบไฮบริด สามารถฟอกอากาศได้ในอัตราสูงสุดถึง 120,000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง สร้างอากาศบริสุทธิ์เพื่อผู้พักอาศัยหรือทำงานในโครงการ ทรู ดิจิทัล พาร์ค และบริเวณใกล้เคียง ได้ประมาณ 100,000 คนต่อวัน ตอกย้ำการพัฒนาโครงการด้วยแนวคิด “เมืองอัจฉริยะ” (Smart City) โดยสนับสนุนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำสมัยมาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของสังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ

ในภาพ จากซ้าย-ขวา

1. นายไกรพิชิต เมืองวงษ์ ผู้บริหาร บริษัท เนสเทค ประเทศไทย จำกัด

2. รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Research & Innovation for Sustainability Center หรือ RISC)

3. นายวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC)

4. นายฐนสรณ์ ใจดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค

Comments

comments