กรุงเทพฯ 5 กุมภาพันธ์ 2563 – ดร.จุลพงษ์ ทวีศรี (ที่ 2 จากขวา) รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยนายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการฯ ร่วมแสดงความยินดีแก่กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู โดย นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ที่ได้รับการประกาศชื่อคว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 (Thailand Quality Award 2019) จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยนับเป็นครั้งแรกในรอบ 8 ปี ที่มี 2 องค์กรไทยสามารถผ่านเกณฑ์การตัดสินอย่างเข้มข้น จนได้รับรางวัลอันทรงเกียรติซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นเครื่องหมายอันแสดงถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรที่ทัดเทียมมาตรฐานโลก โดยกลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู เป็นองค์กรด้านการสื่อสารโทรคมนาคมไทยเพียงรายเดียวในไทย ที่สามารถพิชิตรางวัลดังกล่าว และในโอกาสนี้ นายสุวิชา ภรณวลัย (ซ้ายสุด) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านประกันคุณภาพ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมแสดงความยินดีในความสำเร็จครั้งสำคัญนี้ด้วย ณ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 (Total Quality Award 2019) เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของกลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ซึ่งการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้ ทำให้ทรู มีวัฒนธรรมการทำงานที่เป็นระบบ ทุกคนในองค์กรยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ขณะเดียวกันก็สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดฝันในอนาคต การบริหารความเสี่ยงองค์กร การจัดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการสร้างระบบนิเวศธุรกิจ อันนำไปสู่ความแข็งแกร่งของธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และส่วนแบ่งการตลาดด้านรายได้ที่สูงขึ้นมาโดยตลอด”

“ขอขอบคุณคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ที่มอบรางวัลอันทรงเกียรติให้แก่กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู โดยทรู ยืนยันที่จะมุ่งมั่นพัฒนาองค์กร โดยใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุดแก่คนไทยและสังคมไทยตลอดไป” นายอาณัติ กล่าวสรุป

Comments

comments