กรุงเทพฯ 16 กุมภาพันธ์ 2563-ตามที่ กสทช.ได้จัดให้มีการประมูล 5 จี ในย่านความถี่ 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ นี้ ผู้บริหารกลุ่มทรู นำทีมโดย นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เดินทางถึงสำนักงาน กสทช. ตั้งแต่ 6 โมงเช้า พร้อมทีมพนักงานทรูที่มาให้กำลังใจอย่างล้นหลาม โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ทั้งนี้กลุ่มทรูมีความพร้อม และมุ่งมั่นที่จะคว้าใบอนุญาตคลื่น 5 จี เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำ 5G ที่จะร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ

1. คุณวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร

2. คุณนพปฎล เดชอุดม รองประธานคณะกรรมการบริหาร

3. คุณอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข รองประธานคณะกรรมการบริหาร

4. คุณอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)

5. คุณสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)

6. คุณยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านการเงิน

7. คุณวาที เปาทอง หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านกฎหมาย

8. คุณจิระชัย คุณากร หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านปฎิบัติการโครงข่าย

9. คุณเชษฐา หมู่มิ่ง เลขานุการ คณะกรรมการบริหาร

10. คุณวีณา จ่างเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐกิจสัมพันธ์

#true5G

#true5Gเพื่อคนไทย

Comments

comments