กรุงเทพฯ 26 กุมภาพันธ์ 2563 – มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ (ที่ 2 จากซ้าย) อธิการบดี และนายชาตรี นิลน้ำเพชร (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการสถาบันคอมพิวเตอร์  ร่วมกับ กลุ่มทรู โดย นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการบริหารอาวุโสกลุ่ม ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค-กรุงเทพ/ปริมณฑล และภาคตะวันออก และนางสาว วีรดา ชัยกิตติรัตนา (ขวาสุด) หัวหน้าฝ่ายการพาณิชย์ กลุ่มนักเรียน นักศึกษา เปิดใช้งาน WiFi และ Cashless ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดย WiFi จากทรูมูฟ เอช ครอบคลุมทุกพื้นที่กว่า 2,400 จุดของมหาวิทยาลัย ทั้งวิทยาเขตรามคำแหง วิทยาเขตบางนา รวมไปถึงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงทั้ง 2 แห่ง เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายได้สะดวกทุกที่และให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสนับสนุนและสร้างสังคมไร้เงินสดภายในมหาวิทยาลัย รามคำแหง โดยระบบชำระเงินผ่านทรูมันนี่วอลเล็ทที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบของมหาวิทยาลัยทั้งการจ่ายค่าอาหาร ณ โรงอาหารของมหาวิทยาลัยและซื้อสินค้าผ่านตู้อัตโนมัติต่างๆ อีกด้วย

 

 

Comments

comments