วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563 – บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าได้มีพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส สาขานิคมลำพูน ตั้งอยู่บนถนนศรีบุญยืน-หนองเป็ด ซึ่งเป็นสาขาขนาดเล็ก (1 คูหา จำนวน 2 เคาน์เตอร์) ได้เข้ารับการตรวจและยืนยันจากแพทย์ว่าได้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 1 ราย โดยเป็นการได้รับเชื้อจากบุคคลใกล้ชิดในครอบครัว

ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมไวรัส COVID-19 โดยประสานงานกับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข และส่งตัวพนักงานดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการดูแลรักษาและควบคุมโรคจากสถานพยาบาลโดยทันที ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน บริษัทฯ ได้ให้พนักงานทุกภาคส่วนที่ได้ปฏิบัติงาน ณ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส สาขานิคมลำพูน หยุดงานเป็นเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าระวังอาการ พร้อมทั้งได้มีการติดตามและรายงานสุขภาพอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ยังไม่พบว่าผู้ที่ทำงานติดต่อใกล้ชิดกับพนักงานดังกล่าวมีการติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพิ่มเติม

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการอย่างเคร่งครัดโดยจัดให้มีการปิดสาขาและบริเวณโดยรอบที่พนักงานดังกล่าวได้เข้าไปปฏิบัติงาน เป็นเวลา 3 วัน เพื่อทำการฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาดทันที

บริษัทฯ ขอยืนยันในการดำเนินงานโดยคำนึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานมาเป็นอันดับหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการจัดทำรายงานเสนอเพื่ออัพเดทสถานการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อภายในประเทศ และภายในบริษัทฯ ทุกวันเพื่อความโปร่งใส และตรงไปตรงมา สามารถติดตามได้ผ่านช่องทางการสื่อสารของทางบริษัท ทั้งนี้ เราจะดำเนินงานตามมาตรการการควบคุมและป้องกันโรคระบาดตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ขอให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจในความปลอดภัยเมื่อใช้บริการจากเคอรี่ เอ็กซ์เพรส

มาตรการในการป้องกันไวรัส COVID-19 ของเคอรี่ เอ็กซ์เพรส

• ทางบริษัทฯ มีการตั้งจุดตรวจคัดกรองและวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานก่อนเข้าสถานที่ปฏิบัติงานทุกครั้ง หากพบพนักงานมีอุณหภูมิร่างกายสูง หรือมีอาการเข้าข่ายเป็นโรคหวัด ให้ไปพบแพทย์ทันที และให้หยุดปฏิบัติงานวันที่ 14 วันเพื่อความปลอดภัย

• มีจุดตั้งเจลล้างมือและหน้ากากอนามัย พร้อมทั้งทำความสะอาดในสถานที่ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

• มีการฉีดพ่นแอลกอฮอลล์ และน้ำยาฆ่าเชื้อบนกล่องสินค้าและในศูนย์กระจายสินค้า

• พนักงานคัดแยกสินค้าทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยและใส่ถุงมือขณะทำงาน

• มีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อในบริเวณคลังสินค้าอย่างต่อเนื่อง

• ไม่อนุมัติหรืออนุญาตให้พนักงานลาเพื่อเดินทางหรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเฝ้าระวังรวมทั้งขอความร่วมมืองดเดินทางทุกชนิด

• พนักงานที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเฝ้าระวังให้พนักงานแจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อปฏิบัติงานที่บ้าน เป็นเวลา 14 วัน ระหว่างการปฏิบัติงานที่บ้าน หากมีอาการป่วยให้รีบพบแพทย์และแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ

• ยกเลิกการประชุมและกิจกรรมทางสังคมทุกชนิด

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ที่สาขาใกล้เคียง ดังนี้

• สาขา บ้านกลาง โทร 092-387-4217

• ศูนย์บริการลำพูน โทร 063-012-1217

• สาขา จตุจักร ลำพูน โทร 062-995-1217

• สาขา ตลาดอินทร โทร 093-186-4217

• คลังกระจายสินคำ ลำพูน โทร 064-930-7217

สอบถามข้อมูลและตรวจสอบจุดให้บริการเคอรี่ได้ที่ https://announce.th.kerryexpress.com/

Comments

comments