กรุงเทพฯ 21 เมษายน 2563 – ทรูปลูกปัญญา เว็บไซต์ด้านการศึกษา อันดับ 1 ของประเทศด้วยสถิติผู้ใช้งานสูงสุดกว่า 26 ล้านคนต่อปี พร้อมเคียงข้างเยาวชนไทยยุคดิจิทัล แม้ในยามวิกฤตโควิด-19 สานต่อภารกิจสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด นำองค์ความรู้ที่มีครบครัน ทั้งคลังบทเรียน – แหล่งรวมความรู้และคลิปการเรียน คลังข้อสอบ – สนามสอบเสมือนจริง ระบบอัปสกิล – เสริมจุดแข็ง วิเคราะห์จุดอ่อน ปลูกติวเตอร์ (Plook Tutor) – ครบเครื่องเรื่องคลิปติว กับติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ และ ปลูกคลาสรูม ( Plook Classroom) – ระบบจัดการห้องเรียนออนไลน์ และยิ่งไปกว่านั้น เปิด “คอร์สเรียนออนไลน์” ที่จัดขึ้นพิเศษโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์นี้ ให้นักเรียนได้ใช้ฝึกฝน ทบทวนความรู้ ทั้งคอร์สซัมเมอร์ภาษาอังกฤษ และคอร์สติวเตรียมตัวสอบเลื่อนชั้น ขึ้น ม.1 ม.4 และเข้ามหาวิทยาลัย รวมถึงบทเรียนออนไลน์ เทอม 1 สำหรับคุณครู เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ โดยสามารถเข้าไปใช้งานฟรี ได้แล้ววันนี้ ผ่าน www.trueplookpanya.com

ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน ผู้อำนวยการด้านการศึกษาและวิชาการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ด้วยวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้โรงเรียนต้องปิดเทอมนานขึ้น ทั้งคุณครู และนักเรียน จำเป็นต้องอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ กลุ่มทรู โดยทรูปลูกปัญญา ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาเยาวชนไทยที่ยังคงต้องเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง จึงสานต่อภารกิจสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด โดยทุ่มเต็มศักยภาพ นำจุดเด่นและองค์ความรู้ทั้งหมดที่มีของทรูปลูกปัญญา คลังความรู้ออนไลน์ขนาดใหญ่ที่ครบทุกเรื่องการศึกษาและสาระความรู้ มาเป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อช่วยเสริมการเรียนการสอนของทั้งคุณครูและนักเรียนในทุกระดับ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา ได้แก่ คลังบทเรียน คลังข้อสอบ ระบบอัปสกิล ปลูกติวเตอร์ (Plook Tutor) และ ปลูกคลาสรูม (Plook Classroom) และโดยเฉพาะในช่วงที่สถานการณ์เช่นนี้ที่ต้องเรียนจากที่บ้าน ทรูปลูกปัญญา จึงเปิด “คอร์สเรียนออนไลน์” ให้ใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านเว็บไซต์ www.trueplookpanya.com ซึ่งประกอบด้วย คอร์สซัมเมอร์ภาษาอังกฤษ และคอร์สติวเตรียมตัวสอบเลื่อนชั้น ทั้งระดับขึ้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 และคอร์สเข้มข้นเพื่อติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ ทบทวนความรู้ ลองทำข้อสอบ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ และสำหรับคุณครู ยังเปิดบทเรียนออนไลน์ เทอม 1 สำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์อีกด้วย”

สำหรับเครื่องมือสำคัญเพื่อช่วยเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ ที่ตอบโจทย์ครบทุกความต้องการของนักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง ในการเรียนรู้ยุคดิจิทัล ได้แก่

1. คลังบทเรียน : รวบรวมเนื้อหาการเรียนการสอนทั้งหมด 8 กลุ่มสาระวิชา ไว้ครบทุกระดับชั้น อีกทั้งมีคลิปติว กว่า 20,000 คลิป ยิ่งไปกว่านั้น ยังครบครันด้วยคลังความรู้ออนไลน์ที่เปิดโลกทัศน์ให้น้องๆ ได้เรียนรู้นอกเหนือจากห้องเรียนกว่าอีก 80,000 คอนเทนต์

2. คลังข้อสอบ : สนามสอบจำลองเสมือนจริง สำหรับทบทวน ทดสอบความรู้ และเช็คความพร้อมก่อนลงสนามสอบจริง คลังข้อสอบออนไลน์ขนาดใหญ่ มีแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ รวมมากกว่า 80,000 ข้อ ครอบคลุมทุกระดับชั้น ตั้งแต่ ป.1 – ม.6 ทุกกลุ่มสาระวิชา ใช้งานง่าย และมีระบบการจับเวลาในการทำข้อสอบ เสมือนการทำข้อสอบจริง เมื่อทำข้อสอบเสร็จ สามารถทราบผลได้ทันที

3. ระบบอัปสกิล : ระบบที่ให้ผู้ใช้งานมาอัปสกิลทักษะความรู้ด้าน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ผ่านการทำข้อสอบและคลิปทบทวนบทเรียน โดยระบบจะมีการรายงานผลแสดงจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาเพิ่ม ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ได้ตรงจุด อีกทั้งสามารถเห็นช่วงคะแนนเทียบกับผู้ทำข้อสอบทั้งหมดได้อีกด้วย

4. ปลูกติวเตอร์ (Plook Tutor) : คลิปติวฟรีออนไลน์ กับติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ ครอบคลุมทุกเนื้อหากลุ่มสาระวิชา ทั้งชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษา พร้อมดาวน์โหลดชีทติวฟรี เสมือนกับมีติวเตอร์มาสอนให้ถึงที่บ้าน

5. ปลูกคลาสรูม (Plook Classroom) : ระบบที่สร้างขึ้นเพื่อคุณครูและนักเรียนที่ต้องการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เปรียบเสมือนห้องเรียนออนไลน์ที่คุณครูสามารถเข้าไปใช้งานโดยการสั่งบทเรียน สั่งงาน สั่งการบ้านให้นักเรียน และนักเรียนเข้าไปทำแบบฝึกหัด และเรียนตามบทเรียนที่ครูจัดไว้ให้

ยิ่งไปกว่านั้น ทรูปลูกปัญญา ยังได้เปิด “คอร์สเรียนออนไลน์” ขึ้นพิเศษให้ใช้ฟรี ผ่านเว็บไซต์ www.trueplookpanya.com ได้แก่

สำหรับนักเรียน

• คอร์สเรียนซัมเมอร์ภาษาอังกฤษออนไลน์ : สำหรับน้องๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 พร้อมตัวอย่างการจัดตารางเรียนภายใน 1 เดือน เพื่อให้ฝึกฝนและทบทวนบทเรียนในช่วงปิดเทอม เสมือนการเรียนคอร์สซัมเมอร์จริงๆ ที่โรงเรียนและสถาบันสอนภาษา พร้อมแนะนำกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษที่ทำเองง่ายๆ ที่บ้าน

• ติวสอบเข้า ม.1 และ ม.4 : สำหรับน้องๆ ชั้นป.6 และม.3 ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าระดับชั้น ม.1 และ ม.4 สามารถทดสอบทักษะความรู้ และทบทวนบทเรียน ผ่านระบบอัปสกิลที่จะมีการรายงานผลแสดงจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาเพิ่ม เพื่อให้วางแผนการเตรียมตัวสอบได้ด้วยตนเองแบบตรงจุด

• คอร์สเข้มข้น ม.6 ติวเข้ามหาวิทยาลัย : คอร์สสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่สามารถออกไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมได้ และมีเวลาในการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยน้อยลง เนื่องจากมีการเลื่อนเวลาการเปิดภาคเรียน น้องๆ จึงต้องปรับตัวเรียนออนไลน์ด้วยตัวเองมากขึ้น เพื่อให้พร้อมพิชิตภารกิจสำคัญ

สำหรับคุณครู

• บทเรียนออนไลน์ เทอม 1 ให้คุณครูสามารถจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ โดยทรูปลูกปัญญา ได้รวบรวมบทเรียน และแบบทดสอบ ไว้ทุกระดับชั้น ทุกกลุ่มสาระวิชา ให้สามารถเลือกจัดการด้วยตนเองได้

ทั้งนี้ นอกจากทางเว็บไซต์แล้ว น้องๆ นักเรียน ยังสามารถเข้าถึงทุกความรู้จากทรูปลูกปัญญา ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทางแอปพลิเคชันทรูปลูกปัญญา ที่ให้ทุกเรื่องการศึกษาครบ จบในแอปเดียว โดยสามารถดาวน์โหลดฟรี ผ่าน App Store และ Google play รวมถึงรับชม ช่องทรูปลูกปัญญา “ช่องความรู้ดูสนุก” นำเสนอรายการส่งเสริมการศึกษา รายการสาระบันเทิง และรายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับทุกเพศทุกวัย ออกอากาศทาง TrueVisions 37 และ HD 111 ที่เปิดเป็นฟรีทูแอร์ให้ทั่วประเทศสามารถรับชมรายการผ่านอุปกรณ์และจานรับสัญญาณระบบอื่นๆ ได้แก่ PSI ช่อง 248 และ DTV ช่อง 315 อีกด้วย

ทรูปลูกปัญญา ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาคอนเทนต์คุณภาพด้านการศึกษา ส่งเสริมความรู้คู่คุณธรรมอย่างต่อเนื่องให้แก่เยาวชนและคนในสังคม เพื่อให้เด็กไทย ทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ในแบบฉบับของตัวเอง และทรูปลูกปัญญา ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งอยู่เคียงข้างทุกคน เพื่อก้าวผ่านสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน

Comments

comments