มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน กสทช. จัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ซึ่งได้ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม – 15 พฤศจิกายน 2563 สำหรับชั้นอนุบาล 1-ม.6, ETV และอาชีวศึกษา และได้กลับมาออกอากาศอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยครั้งนี้ออกอากาศเฉพาะสำหรับชั้นอนุบาล 1-ม.3 (ส่วนช่องสำหรับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา และครู ไม่สามารถรับชมได้ทางทีวีดิจิตอลและจาน C Band)

แต่อย่างไรก็ตาม มีผู้ชมบางส่วนไม่สามารถรับชมช่องรายการเพื่อการศึกษาทางทีวีได้ หรือไม่ทราบว่าต้องรับชมที่หมายเลขใด บทความนี้จะนำเสนอหมายเลขช่องรายการเพื่อการศึกษาบนระบบต่าง ๆ และวิธีแก้ปัญหาการรับชมผ่านโทรทัศน์บนระบบต่าง ๆ เพื่อให้สามารถรับชมช่องรายการต่าง ๆ ได้ตามปกติ

ทีวีดิจิตอล หรือกล่องทีวีดิจิตอลพร้อมสายอากาศ

รับชมได้ที่ช่อง 37-48 (อนุบาล 1-ม. 3)

ผู้ชมที่รับชมผ่านโทรทัศน์ที่มีภาครับสัญญาณระบบดิจิตอลในตัวหรือกล่องทีวีดิจิตอล (รวมถึงกล่องที่ได้รับจากโครงการคูปอง 690 บาท โดยสำนักงาน กสทช.) และรับชมผ่านสายอากาศ ทั้งแบบในอาคารและนอกอาคาร (เช่น หนวดกุ้ง ก้างปลา) ควรปรับจูนเครื่องรับใหม่เพื่อให้เครื่องรับจำช่องรายการที่เพิ่มเข้ามาใหม่ได้ โดยมีวิธีดังนี้

คำเตือน: วิธีด้านล่างนี้ไม่สามารถใช้กับจานดาวเทียมหรือเคเบิล

  1. กดปุ่ม MENU ที่รีโมทของกล่องทีวีดิจิตอล (กรณีใช้กล่อง) หรือรีโมทของทีวี (กรณีต่อสายอากาศเข้าทีวีโดยตรง)
  2. เลื่อนหาเมนูที่ระบุว่า “ค้นหาช่องรายการ”, “การติดตั้ง”, “ช่อง” หรือ “การแพร่ภาพ” ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณที่ใช้
  3. เลือก “ค้นหาช่องรายการอัตโนมัติ”
  4. หากใช้โทรทัศน์ที่รองรับระบบดิจิตอลในตัว ควรเปลี่ยนเป็นโหมดดิจิตอลเท่านั้น หรือ DTV เท่านั้น เพื่อให้ค้นหาช่องได้เร็วขึ้น จากนั้นเริ่มค้นหาช่อง
  5. รอค้นหาช่องไม่เกิน 3-5 นาที หลังจากค้นหาเสร็จ ตรวจสอบช่องหมายเลข 37-48 ว่าสามารถรับชมได้ทุกช่อง หากมีช่องที่เว้นว่างหรือมีปัญหาในการรับสัญญาณ ควรตรวจสอบสายอากาศ สายนำสัญญาณ หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการรับชม สามารถติดต่อ Call Center สำนักงาน กสทช. โทรฟรี 1200

คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการปรับจูนสำหรับเครื่องรับโทรทัศน์และกล่องทีวีดิจิตอลแต่ละรุ่น

จานดาวเทียม

ไม่ได้ออกอากาศทางช่อง 37-48 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • จานตะแกรง C Band รับชมได้ที่ช่อง 337-348 (อนุบาล 1-ม.3) ด้วยกล่องรับสัญญาณ HD
  • จานเล็ก Ku Band รับชมได้ที่ช่อง 186-200 (อนุบาล 1-ม.3 รวมถึงช่องสำหรับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา และครู)

หมายเหตุ: กล่องรับสัญญาณดาวเทียม SD รุ่นเก่าที่ไม่มีช่องเสียบ HDMI (เช่น PSI OK-X, GMM Mini, IPM Lite) อาจไม่สามารถรับชมช่องรายการเหล่านี้ได้ เนื่องจากส่งสัญญาณด้วยมาตรฐานที่ใหม่กว่า ควรเปลี่ยนเป็นกล่องรับสัญญาณ HD รุ่นใหม่

เคเบิลทีวี

อาจไม่สามารถรับชมได้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการว่าจะนำสัญญาณมาออกอากาศหรือไม่ (ยกเว้นทรูวิชั่นส์ ซึ่งสามารถรับชมได้ที่ช่อง 186-200 สำหรับชั้นป.1-ม.3, อนุบาล 1-3, อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และครู ตามลำดับ)

ทีวีอินเทอร์เน็ต

  • TrueID TV สามารถรับชมช่อง DLTV 1-15 ได้
  • AIS PLAY รับชมได้ที่ช่อง 700-714

ที่มา: เพจ Facebook มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (โพสต์ 1, โพสต์ 2), ทรูวิชั่นส์ (ไม่ได้แสดงลำดับช่อง DLTV 1-15 ในรูปภาพ), เว็บไซต์ของแพลตฟอร์ม TrueID TV และ AIS PLAY

อัปเดตครั้งที่ 1 (22 พฤษภาคม 2563): AIS PLAY ได้เพิ่มช่อง VEC TV ที่ช่อง 715

อัปเดตครั้งที่ 2 (29 พฤษภาคม 2563): AIS PLAY ย้ายช่องการศึกษามาที่หมายเลขเดียวกับทีวีดิจิตอลภาคพื้นดิน (ผ่านสายอากาศ) ที่หมายเลข 37-53

อัปเดตครั้งที่ 3 (13 พฤศจิกายน 2563): DLTV ประกาศยุติออกอากาศทางระบบดิจิตอลทีวีตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เนื่องจากพ้นระยะเวลาทดลองออกอากาศ

อัปเดตครั้งที่ 4 (29 พฤษภาคม 2564): DLTV ประกาศว่าจะกลับมาออกอากาศทางระบบดิจิตอลทีวีผ่านสายอากาศในวันที่ 1 มิถุนายน 2564

อัปเดตครั้งที่ 5 (10 มิถุนายน 2564): ปรับปรุงข้อมูลหลังช่อง DLTV 1-12 กลับมาออกอากาศทางทีวีดิจิตอลและจาน C Band แล้ว

Comments

comments