กรุงเทพฯ 18 พฤษภาคม 2563 –  ทรู ดิจิทัล พาร์ค ศูนย์กลางเทคและสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน เปิดให้บริการแล้ว พร้อมเพิ่มมาตรการคุมเข้มด้านสุขอนามัย TDPK CARE เว้นระยะห่าง เพื่อคุณ เพื่อเรา รองรับสไตล์การทำงานวิถีใหม่ ปลอดภัยกว่าเดิม New Normal, New Working Style ยกระดับความปลอดภัยทุกพื้นที่ภายในโครงการ ทั้ง  Workspace ทุกโซน ไม่ว่าจะเป็นโซนสำนักงาน ห้องประชุม Co-Working Space รวมถึง พื้นที่จัดกิจกรรม และ Lifestyle Space บริการร้านค้าต่างๆ ที่สร้างความมั่นใจสำหรับคนทำงาน ผู้ใช้บริการ ผู้มาติดต่อ และพนักงาน พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ มาช่วยอำนวยความสะดวก และช่วยในการบริหารจัดการพื้นที่ด้วยความปลอดภัยสูงสุด

ดร.ธาริต นิมมานวุฒิพงษ์ ผู้จัดการทั่วไป ทรู ดิจิทัล พาร์ค กล่าวว่า ทรู ดิจิทัล พาร์ค มุ่งสร้างระบบนิเวศสมบูรณ์แบบครบวงจรเพื่อเหล่าสตาร์ทอัพ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรม การทำงาน และการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล ทั้งยังให้ความสำคัญในการดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้ใช้บริการในโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  สร้างความมั่นใจสำหรับคนทำงาน ผู้ใช้บริการ ผู้มาติดต่อ และพนักงาน ให้สามารถกลับมาทำงานและใช้ชีวิตวิถีใหม่ New Normal, New Working Style ได้อย่างมั่นใจ ด้วยมาตรการ TDPK CARE เพิ่มความปลอดภัย เพื่อคุณ เพื่อเรา ดูแลครอบคลุมทุกมิติ ทุกพื้นที่ทั่วโครงการ
ทั้งมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ มาอำนวยความสะดวก เพื่อช่วยลดความเสี่ยงติดเชื้อ การคัดกรองและป้องกันอย่างเข้มงวด รวมถึงดูแลความสะอาดทุกพื้นที่

มาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing)  

• จัดที่นั่งทำงานแบบเว้นระยะห่างตามมาตรการ Social Distancing ทั้ง Co-working Space ห้องประชุมและพื้นที่จัดงาน  

• จัดสรรการใช้พื้นที่ภายในอาคารแบบเว้นระยะห่าง อาทิ บริเวณพื้นที่รอลิฟท์ขึ้นสำนักงาน จำกัดจำนวนผู้โดยสารในลิฟท์และยืนตามจุดที่กำหนด รวมทั้งจัดระเบียบการเข้า-ออก ร้านค้า ร้านอาหารและพื้นที่ส่วนกลาง

เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยอำนวยความสะดวก

• หุ่นยนต์ผู้ช่วยอัจฉริยะ อำนวยความสะดวกในการนำทางไปยังห้องประชุมและพื้นที่ต่างๆ ในอาคาร

• สังคมไร้เงินสด ชำระเงินแบบไม่ใช้เงินสด (Cashless Payment) เลี่ยงสัมผัสเงินสด ลดการแพร่เชื้อโรค

• เทคโนโลยี Heat Map ตรวจสอบและบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อลดความหนาแน่นในการใช้พื้นที่ต่างๆ ภายในโครงการ

การคัดกรองและป้องกันอย่างเข้มงวด

• มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่องสแกนอัตโนมัติ (Thermo Scan) ก่อนเข้าอาคาร  

• ผู้ใช้บริการอาคารสำนักงานต้องกรอกแบบสอบถามด้านสุขภาพก่อนขึ้นอาคาร และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในอาคาร

• พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องสวม หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่

ดูแลความสะอาดทุกพื้นที่เป็นประจำสม่ำเสมอ 

• ทำความสะอาดบัตรจอดรถทั้งก่อนและหลังการใช้งาน

• มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือตามจุดต่างๆ ทั่วอาคารและร้านค้า

• ทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุก 30 นาที อาทิ ราวบันไดเลื่อน ที่จับประตู ลิฟท์ ห้องน้ำและประตูอาคารทุกจุด

• ฉีดพ่นและอบโอโซนฆ่าเชื้อโรคภายในอาคารและบริเวณร้านค้าเป็นประจำ

นอกจากนี้ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ยังจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ ภายในโครงการ รณรงค์การรักษาระยะห่างทางสังคม และขอความร่วมมือให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในอาคาร เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ให้คนไทยใช้ชีวิตวิถีใหม่ได้อย่างมีความสุข

#Truedigitalpark #startupecosystem #Oneroofallpossibilities #covid19

 

Comments

comments