ทรูสเฟียร์ ขอแจ้งเงื่อนไขและเวลาการเข้ารับบริการชั่วคราวในช่วงสถานการณ์ Covid-19 เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยของนโยบายภาครัฐ

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

1.ขอสงวนสิทธิ์เข้ารับบริการเฉพาะผู้ถือบัตรทรูแบล็ค 1 ท่าน/บัตร

2.ระยะเวลาในการเข้ารับบริการ 1 ชั่วโมง/ครั้ง

3.ขอความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตราคัดกรองผู้เข้ารับบริการ และ รักษาระยะห่าง

1 เมตร สำหรับการรอคิว

2 เมตร สำหรับพื้นที่นั่งรับบริการ

ทรูสเฟียร์ ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

Comments

comments