กรุงเทพฯ 3 กันยายน 2563 – กลุ่มทรู โดย นายพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ หัวหน้าคณะทำงานและกรรมการยุทธศาสตร์ 5G บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมด้วยผู้บริหารกลุ่มทรู นำอัจฉริยภาพของเทคโนโลยี 5G           สู่สถาบันการศึกษา  ส่งมอบหุ่นยนต์อัจฉริยะ  True5G Temi Connect & Carebot   ลงพื้นที่ปฏิบัติการในรั้ว 20 มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ โดยมีคณาจารย์จาก 20 มหาวิทยาลัย ร่วมแสดงพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม 5G ยกระดับภาคการศึกษาไทยสู่ Smart Education  พร้อมประเดิมคิกออฟโครงการ  True5G World of Smart Education with Temi Robot Bootcamp ที่เน้นให้นิสิตนักศึกษาคิดจริง ทำจริง ในการพัฒนาต่อยอดไอเดียสร้างนวัตกรรมที่เชื่อมโยงถึงภาคธุรกิจจริงจากหุ่นยนต์อัจฉริยะ True5G Temi Connect & Carebot ผ่านเครือข่ายอัจฉริยะ True5G  เปิดประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมรูปแบบใหม่นอกห้องเรียน ปูทางสู่การเป็นสตาร์ทอัพตัวจริง  โดยนิสิตนักศึกษาจาก 20 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการอบรมผ่านแพลตฟอร์ม “VLEARN” เสริมความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยี 5G และหุ่นยนต์ รวมถึงการต่อยอดไอเดีย กระบวนการพัฒนานวัตกรรม และเทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ พร้อมรับสิทธิพิเศษ “ทรู ดิจิทัล พาร์ค โค-เวิร์คกิ้ง สเปซ” นั่งฟรี 12 เดือน ในพื้นที่แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และโอกาสพบปะกับเหล่าสตาร์ทอัพและชาวเทค ให้สร้างสรรค์ต่อยอดไอเดียใหม่ๆไม่รู้จบ นอกจากนี้ ยังมีรางวัลเงินสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมรวมมูลค่ากว่า 750,000 บาท โดยมีระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2563

ทั้งนี้ True5G World of Smart Education with Temi Robot Bootcamp เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยี 5G ขับเคลื่อนภาคการศึกษาไทย หรือ True5G world of Smart Education ที่มุ่งเน้นการพัฒนา 3 ด้านหลัก ได้แก่ Smart Learning, Smart Campus และ Innovation and R&D โดยโครงการ True5G World of Smart Education with Temi Robot Bootcamp ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ 20 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพแก่นิสิตนักศึกษาด้านการพัฒนาแอปพลิเคชันหุ่นยนต์ที่ใช้งานได้จริงในอุตสาหกรรมสำหรับกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ซึ่งนับเป็นนวัตกรรมที่มีคุณค่าสูง ทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นในการนำเทคโนโลยี 5G มาพัฒนาต่อยอด และขับเคลื่อนประเทศไปสู่ Smart Nation อย่างยั่งยืนต่อไป

Comments

comments