คุณสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล กรรมการผู้จัดการ 3BB พร้อมด้วย คุณกิตติพงษ์ วัฒนกุลเจริญ Senior Vice President รักษาการ Regional Operation Group คุณยอดชาย อัศวธงชัย Executive Vice President, Operation Group นำทีมคณะผู้บริหารระดับสูง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชาว 3BB จากหน่วยงาน เน็ตเวิร์ก ทีมงานขาย ทีมงานให้บริการลูกค้าทั้งทีมช่างและ 3BB Shop สังกัดศูนย์ปฏิบัติการภาคกลางและภาคตะวันตก ที่มีพื้นที่บริการครอบคลุม 14 จังหวัด เพื่อมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท พร้อมสอบถาม พูดคุยตลอดจนรับฟังปัญหาและความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆจากพนักงาน เรียนรู้ความต้องการของลูกค้าต่างจังหวัด เพื่อนำมาปรับเข้ากับการทำงานและการบริการให้ดียิ่งขึ้น ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้เข้าเยี่ยมช็อปและตรวจสภาพข่ายสายที่ให้บริการแก่ลูกค้าด้วย

3BB ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานในส่วนภูมิภาค เพราะถือเป็นส่วนงานหลักที่ให้บริการและอยู่ใกล้ชิดกับลูกค้า ดังนั้นการที่พนักงานได้รับทราบทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน จะทำให้ทุกคนสามารถเดินไปสู่จุดหมายเดียวกันและนำความสำเร็จมาสู่องค์กร ซึ่งจากนี้ไป 3BB จะมุ่งสู่การเป็น “Telecom and Media Company” ต่อยอดธุรกิจบรอดแบนด์ เสริมบริการหลากหลายที่จะขับเคลื่อนบริษัท และโฟกัสสิ่งที่เป็นจุดแข็งและทำได้ดี คือการเป็นที่ 1 ในด้านความเร็วกว่าผู้ให้บริการรายอื่น รวมทั้งบริการหลังการขายที่รวดเร็ว ทำให้ลูกค้ามั่นใจและเลือก 3BB

ปัจจุบัน 3BB มีพนักงานจำนวนกว่า 11,000 คนทั่วประเทศ 75% เป็นพนักงานในภูมิภาคและอีก   25 % เป็นพนักงานในกรุงเทพและปริมณฑล ที่ผ่านมา 3BB ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนภายในองค์กรเพราะการพัฒนา “คน” เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จและสามารถเติบโตไปกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยหลังการระบาดของ COVID – 19 รูปแบบการพัฒนาบุคลากรและการอบรมต่างๆได้ปรับไปสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ “JAS Online Learning” ที่พนักงานสามารถเข้าถึงได้ตลอดทุกที่ทุกเวลา พนักงานทุกคนจึงมีโอกาสพัฒนาทักษะใหม่ๆด้วยตนเองอย่างไม่มีข้อจำกัด เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งและก้าวไปสู่ความสำเร็จใหม่ในอนาคตของ 3BB

Comments

comments