15 กันยายน 2563 – กลุ่มทรู โดย พล.ต.อ.นพดล สมบูรณ์ทรัพย์ ผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะกรรมการบริหาร นำทีมเพื่อนพนักงาน ร่วมผนึกกำลังในกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563” ที่ปีนี้องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์รับยุคดิจิทัล ด้วยแนวคิด จับโกง โคตรง่าย แค่ปลายนิ้ว “Power of Data” โดยกลุ่มทรู ยังคงยืนยันเจตนารมย์ในการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยด้านการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ตามหลักธรรมาภิบาลที่องค์กรยึดถือเป็นนโยบายที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด

ทั้งนี้ กลุ่มทรูได้เข้าร่วมและสนับสนุนโครงการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องหลายโครงการ อาทิ โครงการยุวทูต ป.ป.ช. ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ และ โครงการประกวดเพลง “ช่อสะอาดต้านทุจริต” ปี 2560, โครงการประกวดมิวสิควิดีโอ “ช่อสะอาดต้านทุจริต” ปี 2561 โครงการประกวด “ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต” ประจำปี 2562 และโครงการประกวด “การต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน” ประจำปี 2563 ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

Comments

comments