กลุ่มทรู ขานรับนโยบายภาครัฐและเครือเจริญโภคภัณฑ์ ด้านการจ้างงาน เพื่อร่วมขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจและสังคมก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 โดยจะเปิดจ้างงานอีกจำนวน 3,000 อัตรา ที่รวมถึงบัณฑิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คนว่างงาน และผู้ถูกเลิกจ้าง เพื่อเข้ามาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้กับองค์กร เน้นงานด้านไอที การบริการ และการขาย และจะมีการพัฒนาทักษะ upskill และ reskill โดยเฉพาะด้านดิจิทัล ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างคนตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในยุค 4.0

ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวทรู เตรียมเอกสารหลักฐานให้พร้อมแล้วไปสมัครงานได้ที่บูธ 567 ในมหกรรมการจัดหางานครั้งใหญ่ JOB EXPO THAILAND 2020 ระหว่างวันที่ 26-28 ก.ย. 63 ณ ไบเทค บางนา

Comments

comments