นายกรัณย์พล อัศวสุวรรณ กรรมการบริหาร บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SYMC และบริษัท เอมส์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย), นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร กรรมการผู้จัดการ SYMC และ นายอเล็กซ์ โลท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ SYMC ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ (MOU) กับ นายสหัสชัย คงจุ้ย กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเคนิกซ์ จำกัด (BKNIX) (ที่ 4 จากซ้าย), นางเพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล กรรมการบริษัท บริษัท บีเคนิกซ์ จำกัด และ ดร.พจนันท์ รัตนไชยพันธ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพ ยกระดับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและรองรับการขยายตัวเพิ่มขึ้นของการแลกเปลี่ยนข้อมูลขององค์กรต่างๆ ในประเทศไทยในอนาคต โดยมีผู้บริหารระดับสูงร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) อาคาร ซันทาวเวอร์ ถ.วิภาวดีรังสิต

บรรยายภาพยืน (จากซ้าย)

1. นายอเล็กซ์ โลท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

2. นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

3. นายกรัณย์พล อัศวสุวรรณ กรรมการบริหาร บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SYMC และบริษัท เอมส์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

4. นายสหัสชัย คงจุ้ย  กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเคนิกซ์ จำกัด (BKNIX)

5. นางเพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล กรรมการบริษัท บริษัท บีเคนิกซ์ จำกัด

6. ศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา กาญจนสุต รองประธานกรรมการ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

7. รศ. สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ กรรมการ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

8. ดร. พจนันท์ รัตนไชยพันธ์  ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

 

บรรยายภาพนั่ง (จากซ้าย)

1. นายอเล็กซ์ โลท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

2. นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

3. นายกรัณย์พล อัศวสุวรรณ กรรมการบริหาร บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SYMC และบริษัท เอมส์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

4. นายสหัสชัย คงจุ้ย  กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเคนิกซ์ จำกัด (BKNIX)

5. นางเพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล กรรมการบริษัท บริษัท บีเคนิกซ์ จำกัด

6. ดร. พจนันท์ รัตนไชยพันธ์  ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

Comments

comments