กรุงเทพฯ 14 ตุลาคม 2563 – ทรู ดิจิทัล อคาเดมี (True Digital Academy) สถาบันเสริมทักษะด้านดิจิทัลเพื่อลดช่องว่างให้คนไทยมีความรู้และสามารถปรับตัวเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล จัดหลักสูตรเข้มข้น “Data Science Immersive Program” ปูเส้นทางเปลี่ยนสายอาชีพ มุ่งสร้างนักวิเคราะห์ข้อมูลรุ่นใหม่ หรือ Data Scientist ตอบโจทย์ตลาดแรงงานที่กำลังมาแรงและเป็นที่ต้องการขององค์กรธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจาก General Assembly ซึ่งเป็นสถาบันระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา ที่เปลี่ยนสายงานคนมาแล้วกว่า 70,000 คนทั่วโลก และผู้เรียนจบจำนวนมากสามารถเข้าทำงานในบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลก โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโปรแกรมจะได้เรียนรู้ในหลักสูตร Data Science Immersive ซึ่งเป็นหลักสูตรแบบผสมผสาน ทั้งทฤษฎีและการฝึกอบรมแบบ Project-Based เน้นการลงมือทําและแก้ไขปัญหาจริง พร้อม Career Coaching ตลอดระยะเวลาฝึกอบรมนาน 3 เดือน พร้อมรับประกาศนียบัตรเมื่อจบการศึกษา ทั้งยังมีโอกาสได้รับทุนการศึกษามูลค่า 250,000 บาท และโอกาสเปลี่ยนสายอาชีพสู่การเป็น Junior Data Scientist ร่วมงานในกลุ่มบริษัททรูด้วย

โปรแกรม Data Science Immersive เปิดรับนิสิตนักศึกษา คนทำงาน และบุคคลทั่วไป รับจำนวนจำกัดเพียง 25 คนเท่านั้น เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 19 ตุลาคม 2563  ผู้สนใจตรวจสอบคุณสมบัติ หรือดูรายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครได้ที่ https://bit.ly/32SbzRB

Comments

comments