กรุงเทพฯ 27 ตุลาคม 2563 – สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ (ที่4จากขวา) ผู้อำนวยการ ร่วมกับ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ศูนย์กลางเทคและสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดย ดร.ธาริต นิมมานวุฒิพงษ์ (ที่3จากขวา) ผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรพันธมิตร และภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมฉายภาพอนาคตย่านนวัตกรรมไซเบอร์เทค กรุงเทพฯ ในงานเสวนา “The Future of Bangkok CyberTech District” เพื่อพัฒนาย่านปุณณวิถี ไปสู่ Bangkok CyberTech District ศูนย์กลางดิจิทัลและไลฟ์สไตล์ของคนเมืองยุคใหม่ ที่มีระบบนิเวศสําหรับสตาร์ทอัพที่สมบูรณ์ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  เพื่อดึงดูดบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศเข้ามาประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นฐานในการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ มีการรวมกลุ่มของบริษัทขนาดใหญ่ นักลงทุน และสถาบันการศึกษา สามารถสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งความรู้ แหล่งเงินทุน ซึ่งจะสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจของสตาร์ทอัพ ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในย่านไปพร้อมๆ กัน

 

Comments

comments